Sisäilmaoireet

Sisäilman aiheuttamia terveysvaikutuksia

Sisäilma vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen ja tuottavuuteen. Terveyshaittojen syntyyn vaikuttavat altisteen laatu ja pitoisuus sekä altistumisajan pituus.

Sisäilman aiheuttamia terveysvaikutuksia ovat mm.:

 • erilaiset oireilut
  • allergiaoireet
  • silmien, nenän, kurkun tai nielun ärsytysoireet
  • nenän kuivuus tukkoisuus tai nuha
  • päänsärky ja pahoinvointi
  • väsymys
  • sairaudet
   • hengitystieinfektiot
   • allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus
   • keuhkosyöpä
   • homepölykeuhko ja muut keuhkosairaudet
   • viihtyisyyshaitat
    • haju
    • melu
    • epämiellyttävä valaistus

Sisäilman haittatekijöiden vaikutustavat

Sisäilman haittatekijöitä ja niiden vaikutustapoja ovat mm.:

 • syöpää aiheuttavat tekijät sisäilmassa
  • tupakka
  • radon
  • pääsee sisäilmaan maaperän kautta
  • asbesti
   • asbestia irtoaa rakenteista etenkin korjaustöiden yhteydessä.
   • PAH-yhdisteet
    • pääsee sisäilmaan esimerkiksi kivihiilitervan eli kreosootin purkutyön yhteydessä
    • allergiaa aiheuttavat tekijät sisäilmassa
     • ulkoilmasta sisäilmaan kulkeutuvat siitepölyt ja sieniitiöt
     • ulkoilmasta sisäilmaan kulkeutuvat teolliset päästöt
     • ihmisten vaatteissaan kantamat sekä eläimistä irtoava hilse
     • materiaalien kemialliset yhdisteet
     • ihmisten toiminnasta johtuvat tekijät (elintarvikkeet, huonekasvit tms.)
     • pölypunkit ja varastopunkit
     • työperäiset altisteet (pölyt, huurut, kemikaalit)
     • homevauriosta sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit
     • ärsytysvaikutuksia aiheuttavat tekijät sisäilmassa
      • kaasumaisia
       • ammoniakki
       • formaldehydi
       • haihtuvat orgaaniset yhdisteet
       • otsoni
 • hiukkasmaisia
  • huonepöly (myös poikkeavat pölyt kuten liitupöly ja vahapöly)
  • liikenteen hiukkasmaiset epäpuhtaudet
  • homeiden aineenvaihduntatuotteet
  • teolliset mineraalikuidut
 • fysikaalisia
  • kuivuus
  • lämpötila
  • staattinen sähkö
  • valaistuksen puutteet tai ongelmat, esim. häikäisy
  • melu
  • infektioherkkyyden lisääntyminen
   • kosteusvaurioihin liittyvä altistuminen mikrobeille tai niiden aineenvaihduntatuotteille
   • puutteellisen ilmanvaihdon vaikutus infektioiden tarttuvuuteen tiloissa, joissa on paljon ihmisiä.
   • psykososiaaliset haitat
   • sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ovat myös:
    • yleinen tyytyväisyys
    • johtaminen
    • työilmapiiri
    • tiedottaminen

Katso lisäksi Psykologiset tekijät

 • yleisoireita aiheuttavat tekijät ovat mm.
  • kosteusvaurioihin liittyvä altistuminen mikrobeille tai niiden aineenvaihduntatuotteille
  • puutteellinen ilmanvaihto

Sisäilman aiheuttamia oireita ja sairauksia

”Sairas rakennus” -oireyhtymä

Hyvän sisäilmaston laatukriteeri on, ettei käyttäjä koe ympäristössä oireita. Sisäilmaongelma liitetään usein kosteus ja homevaurioon, vaikka sisäilmaongelmalla voi olla muitakin syitä. Jos rakennuksessa todetaan sisäilmaongelmia, mutta rakennuksesta ei löydy näkyvää hometta, kosteusvaurioiden aiheuttamaa tyypillistä homeen hajua eikä näkyviä kosteusvauriojälkiä, eikä rakennuksen historiassa tiedetä olleen kosteusvaurioita, on harkittava sisäilmaston kuntotutkimuksen tekemistä.

”Sairas rakennus” -oireyhtymä (SBS; sick building syndrome) tarkoittaa joukkoa erilaisia rakennuksessa koettuja oireita, jotka kehittyvät vähitellen ja häviävät tai lievenevät muualla. Tämän oireyhtymän tyypillisiä oireita ovat:

 • silmien, nenän ja kurkun ärsytysoireet
 • ihon ja limakalvojen kuivuus
 • ihottuma
 • väsymys
 • päänsärky
 • ylähengitysteiden lisääntyneet infektiot
 • yskä
 • kuorsaus
 • hengityksen vinkuminen
 • pahoinvointi
 • huimaus

Herkkyys sisäilman epäpuhtauksille on yksilöllistä. Oireyhtymän oireet ovat luonteeltaan epäspesifisiä ja niihin voivat vaikuttaa myös psykososiaaliset syyt (esim. työpaikan ilmapiiri). Psykologiset tekijät.

Katso myös:

Eri tekijöiden vaikutus oireisiin

Rakennusten mikrobien aiheuttamat terveyshaitat

Allergiat

Sisäilman allergeenit voivat aiheuttaa astmaa ja muita hengitystieallergioita. Hengitysteiden IgE-välitteiseen (immunoglobuliiniE) herkistymiseen tarvitaan jatkuva tai toistuva allergeenialtistus. Mitä voimakkaampaa altistuminen on sitä todennäköisempää on sairastuminen allergiaan. Jos allergeeni poistetaan ympäristöstä, herkistyminen ei häviä, vaikka oireilu loppuisikin.

Muut sairaudet

Sisäilman altisteet aiheuttavat monia keuhkosairauksia, kuten astmaa, homepölykeuhkoa, toistuvia hengitystietulehduksia, keuhkokuumeita, jne. Hyvin tavallisia ovat sisäilmaan liittyvät nenän ja silmän sidekalvon allergia ja ärsytysoireet. Myös erilaiset ihooireet ja atooppisen ihottuman paheneminen ovat yleisiä. Keskushermoston oireet, päänsärky, väsyminen, voimattomuus sekä lihas ja nivelsäryt ilmenevät usein yhdessä edellä mainittujen oireiden kanssa, mutta voivat ilmetä myös ilman niitä.

Sisäilma aiheuttaa paljon lievää ja ajoittaista oireilua, joka huonontaa elämänlaatua, vähentää työkykyä, aiheuttaa työstä poissaoloja ja lisää terveydenhuollon palvelujen käyttöä sekä lääkekuluja. Vaikeat sairaudet voivat johtaa suorituskyvyn huononemiseen, työkyvyttömyyteen ja sairaalahoitoihin.

 

Lähdekirjallisuus

1. Elg P, ym. Majvikin suositus: Kosteusvauriomikrobien aiheuttamien oireiden selvittely. Suomen lääkärilehti 1819/98 vsk 53, ss 21492155.

2. Mussalo-Rauhamaa H, Husman T, JuntunenBackman K. Kosteusvauriomikrobeille altistuneiden oireet ja kliininen kuva. Suomen lääkärilehti 1819/98 vsk 53, ss 21772183.

3. Seuri M, Palomäki E. Haasteellinen sisäilma. Riskianalyysi sisäilmaongelmissa. Rakennustieto Oy. Tampere 2000.

4. Seuri M, Reiman M. Rakennusten kosteusvauriot, home ja terveys. Rakennustieto Oy. Tampere 1996.

5. Haahtela T, Hannuksela M, Terho E.O. (toim.) Allergologia. Luku 32. Sisäilma ja sen laadun parantaminen (Tari Haahtela, Erkki O. Terho). Kustannus Oy Duodecim. Jyväskylä 1999.

6. Kinnula V, Laitinen L.A, Tukiainen P. (toim.) Keuhkosairaudet. Luvussa Sisäilma ja keuhkosairaudet (Tari Haahtela). Kustannus Oy Duodecim. Jyväskylä 2000.

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)