Terveydelliset tutkimukset

Tämä osa käsittelee sisäilmaongelmiin liittyvien terveys- ja viihtyisyyshaittojen tutkimusmenetelmiä.

  • Käyttötarkoitus. Sisäilmaongelmien aiheuttamat oireet sopivat moniin sairauksiin, joilla on muitakin syitä kuin sisäilman huono laatu. Oirekuvan perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä koettujen haittojen ja sisäilman välisestä mahdollisesta syy-yhteydestä. Tekstissä kerrotaan mihin ja milloin käytetään terveydellisiä tutkimuksia.
  • Örebro- ja muut kyselyt. MM-40 –kysely eli Örebro –lomake on vakiomuotoinen, lyhyt ja käyttökelpoinen, vaikka sen tieteellinen dokumentaatio on vähäinen eikä sitä voida pitää hyvänä lomakkeena tieteelliseen työhön. MM-40 –lomake on kehitetty vain sisäilmaongelmiin. Lomaketta ei pitäisi käyttää sellaisessa ympäristössä, jossa esiintyy tuotannollisia päästöjä.
  • Altistumisen tutkiminen. Altistumisen tutkimisessa tulee aina lähteä rakennuksen tutkimisesta, ei ihmisen tutkimisesta. Rakennustutkimuksen jälkeen tehdään tarvittaessa ihmisille ensin ryhmätason tutkimus ja viimeiseksi yksilötason tutkimus. Avainkysymys on, liittyykö oireilu rakennuksessa oleskeluun.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)