2

Katolla on useita paikkoja, jossa vesi jää painanteisiin lammikoiksi.