12

Vedet kulkeutuvat katolta hitaasti pois ja katto sammaloituu. Vesikatosta ylös nousevan seinän ja katon liitoskohta voi olla ongelmallinen. Tiiliseinään sisään pääsevät vedet tulisi johtaa esim. seinän sisään tulevilla vedenohjaimilla vesikatolle. Jälkikäteen liitoksen korjaaminen on vaikeaa.