5

Rakennuksen nurkassa tiilijulkisivussa näkyy kuinka syöksytorvi on vuotanut vettä seinään. Vuotavasta rännistä tai syöksytorvesta tulee seinälle iso paikallinen kosteusrasitus, jota muutoin kosteusteknisesti toimiva seinärakenne ei yleensä kestä vaurioitumatta. Tällaiset vuotoja on seurattava säännöllisesti ja ne on korjattava viipymättä.