15

Purkualue on osastoitu ja osastoidun alueen ilma johdetaan hallitusti ulos.