23

Rakennus on osittain jouduttu louhimaan kallioon ja pintavesiä kulkeutuu kallionpintaa myöten rakennuksen perustuksille. Kattovedet tullaan johtamaan muualle (sadevesiviemäröinti) ja kaivantoon tehdään salaojitus.