16

Kallion louhimiseen tarvittavaa välineistöä esim. räjähdystarvikkeet, räjähdysainetta (aniitti tässä tapauksessa), ilmapora ja kompressori.