1

Pihan korjauksen kohteena on päiväkoti, jossa pintavesien kulkeutuminen perustuksille on ongelmana. Rakennus sijaitsee tavallaan rinteessä ja pihavedet valuvat siten rakennuksen rinteen puoleiselle perustuksille. Pihan korjauksella pyritään ohjaamaan pihavedet sadevesikaivoihin, pihan viettosuuntia korjaamalla. Sokkeliin tehdään uudet vesieristykset ja salaojat uusitaan.

« 
Edellinen
|
|
Seuraava
 »