43

Ryömintätilat ovat usein maanpinnan alapuolella ja ne muodostavat maastoon vesialtaan. Ko. kohteessa koko tilan pohja on veden peitossa. Tällöin myös tilan ilman RH on aina 100 %. Joissain kohteissa vettä on ollut 1-2 metriä.