42

Ryömintätilaan on jätetty puutavaraa ja muuta jätettä lahoamaan, jolla voi olla vaikutus sisäilman laatuun. Maanpinta on kostea ja siinä näkyy paikoin mikrobikasvustoa ja suolakertymää. Takana olevassa sokkeliseinämässä näkyy, että tilaan valuu ylhäältä päin vettä, todennäköisesti pintavesiä.