37

Ryömintätilassa oleva salaojatarkastuskaivo on kuiva. Salaojat eivät luultavasti toimi, koska ryömintätilassa on vettä.