31

Koulurakennuksen ryömintätila ennen parannustöitä. Peittämättömästä kosteasta perusmaasta haihtuu enemmän kosteutta kuin ilmanvaihdolla pystytään poistamaan. Tällaista peittämätöntä perusmaan pintaa ei saa ryömintätilassa olla.