3

Päiväkoti sijoittuu kallio/rinne maastoon ja pihamaan viettosuunta on rakennukseen päin, ongelmana on, että pintavedet ohjautuvat rakennuksen perustuksille.