37

Putkivuodosta syntyneitä lammikoita ryömintätilassa.