30

Vesijohdot on asennettu jälkeenpäin riittävän väljien suojaputkien sisään. Kuvassa putkien vasemmalla puolella näkyvät vanhat putkien paikat.