24

Erään lastenkodin vesijohtojen sulkuventtiilejä. Vesijohtojen ja lattian liitosta ei ole tiivistetty millään tavalla.