12

Seinän vieren istutusaltaat ja istutusalueet ovat usein kosteusteknisesti ongelmallisia. Rakennuksen vierustalla kasvava pensaikko estää seinää kuivumasta ja sen poistaminen olisi suotavaa. Pensaan takana oleva syöksytorvi laskee kattovedet suoraan perustuksen viereen.