Käyttäjäkysely

Käyttäjäkysely  pdf  |  word

Kiinteistössä suoritetaan sisäilmaston laatuun ja kosteusvaurioihin liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten suorittamista varten kysymme mielipidettänne sisäilmaston laadusta ja mahdollisia havaintoja kosteusvaurioista. Kyselylomaketta käytetään mm. kuntotutkimuksen lähtötietojen keräämiseen, tutkimusohjelman laatimiseen ja tutkimuksen painopistealueiden määrittämiseen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyä tai tutkimuksia koskevissa kysymyksissä voitte kääntyä ________________, , puh. ___________ tai _________________,  puh. ________________ puoleen.

Pyydämme palauttamaan kyselyn __________ mennessä osoitteeseen __________________,__________________

Taustatiedot

       
Rakennuksen nimi: ­­­­­­­­­­­­­­­­­    
   
Kuinka kauan olette työskennelleet rakennuksessa? vuotta
 
Missä huoneessa/työpisteessä työskentelette pääasiallisesti?
       

Kosteusongelmat

Onko rakennuksessa kosteus- tai homevaurioita?  
Ei      
Näkyvää hometta, missä    
Homeen (maakellarin) hajua, missä  
Kosteita kohtia tai tummumia, missä  
Pintarakenteiden irtoamista, lohkeilua, hilseilyä jne., missä  
Muuta, mitä      
       
Mistä kosteusvauriot ovat mielestäsi saattaneet johtua?  
Katto on vuotanut      
Ikkunat ovat vuotaneet    
Ulkoseinät ovat vuotaneet    
Putket ovat vuotaneet    
Laitevaurioista (esim. astianpesukone)    
Kosteus on noussut maapohjasta lattiaan/seiniin  
WC/pesutiloissa on puutteellinen veden- ja kosteudeneristys  
Muusta, mistä      
Syistä, joita en osaa sanoa    
       
Liittyvätkö kosteusvauriot mielestänne johonkin erityiseen sääolosuhteeseen tai vuodenaikaan?
       
       
       
Huurtuvatko työhuoneenne ikkunat talvella?  
Ei      
Kyllä, sisäikkunan pinta    
Kyllä, ulkoikkunan pinta    
       
Huomautuksia ja lisätietoja:    
       

 

Onko rakennuksessa esiintynyt jokin seuraavista ongelmista viimeisen vuoden aikana?
 

Kyllä

jatkuvasti

Kyllä

joskus

Ei / harvoin En tiedä
Liian korkea huonelämpötila        
Liian matala huonelämpötila        
Veto          
Lattioiden/pintojen kylmyys        
Kuiva ilma          
Kostea ilma          
Tunkkainen ilma          
Pölyinen ilma        
Havaittava pöly tai lika (pinnoilla)        
Epämiellyttävä haju, mikä        
Riittämätön ilmanvaihto        
Ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama melu        
Muu melu, mikä          
Heikko valaistus tai häikäisy/heijastukset        
Muuta, mitä          
Lisätietoja:      

 

Onko työtilassanne voimakkaita tai epämiellyttäviä hajuja?  
Home (maakellari) Viemäri Pakokaasu Ruoka
Muu, mikä      
       
Mistä hajut ovat mielestänne peräisin?    
kellarista ulkoa lattiakaivosta/pesualtaasta
keittiöstä/ruokalasta ilmanvaihdosta muualta, mistä  
       
Onko työpaikkanne ilmanvaihtojärjestelmä mielestänne kunnossa?  
Ei Kyllä En osaa sanoa  
       
Kuinka usein tiloja tuuletetaan ikkunoiden kautta?  
Kerran viikossa tai harvemmin Kerran päivässä Kesällä
Useasti päivän aikana Jatkuvasti Ei koskaan
       
Onko teillä mielestänne sisäilmaongelmaan liittyvää oireilua joka häviää oleskeltaessa poissa tästä rakennuksesta?
Ei On, joskus On, viikoittain En osaa sanoa
       
Esiintyykö työpaikallanne sisäilmastosta johtuvia työntekijöiden poissaoloja?
Ei Vähän Runsaasti En osaa sanoa
       
Mistä sisäilmaongelmat mielestänne johtuvat?  
Kosteusvauriosta Rakennusmateriaalista tai rakenteista
Ilmanvaihtojärjestelmästä Virheellisestä käytöstä
Puutteellisesta huollosta Puutteellisesta siivouksesta
En osaa sanoa   Muusta, mistä  
       
Mikä mielestäsi olisi tärkein toimenpide sisäilmaston parantamiseksi?
Kosteusvaurioiden korjaus Lämmityksen säätö
Ilmanvaihdon parantaminen Siivouksen tehostaminen
En osaa sanoa   Muu, mikä  
       
Huomautuksia ja lisätietoja:    
       

 

Muokattu lähteistä Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s. ja Jokiranta K, Palonen J, Kauriinvaha E, Kettunen A – V, Viljanen M, Hildén S. Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus kouluille ja päiväkodeille. Sisäilmayhdistys raportti 12. Helsinki 1999.
Sisäilmasto-ongelmat

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)