15

Julkisivuverhouksessa puu on alkanut vaurioitua alaosistaan, maalipinta hilseilee ja puu on osin lahonnut. Puuverhouksen ja sokkelin liitos kerää kosteutta. Julkisivuverhous on oltava riittävästi irti sokkelista ja tuuletusraon tulee olla auki sokkelin ja puuverhouksen välistä. Puun alareuna tulisi viistota tippanokaksi ja maalata. Sitä vastoin puuverhouksen takapuolta ei saa maalata, jottei kuivuminen estyisi.