7

Mittausputkien pää täytyy tiivistää mittaustuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi.