18

Väliseinän alajuoksupuusta mitataan kosteus, kuvan mittalaite ilmaisee puun kosteuden painoprosentteina. Lattiarakenteesta mitataan suhteellinen kosteusprosentti (RH).