13

Kuten edellä (alajuoksun kosteuden mittaus (kuva 2)