Pintavaaitus

Tämä on työn suorittajalle tarjouspyynnön / tilauksen liitteenä annettava ohje, jossa on esitetty maanpintojen vaaituksen periaatteet ja piirustuksiin merkittävät asiat.

 

Ohje

 • Työn ajankohdasta ja mahdollisesti aiheutuvista häiriöistä keskustellaan rakennuksen käyttäjän kanssa ennen työn aloittamista.
 • Työ rajoitetaan asemapiirrokseen merkitylle alueelle.
 • Maan korko seinän vierellä mitataan ~2,5 metrin ruutuihin, 5 m etäisyydelle seinästä.
 • Raput, katokset, muurit yms. piharakenteet merkitään paikalleen ja nurkkapisteiden, tasojen yms. korko merkitään piirustukseen.
 • Sokkelikorko eri rakennusosissa merkitään piirustukseen.
 • Rakennuksen lattiankorko merkitään piirustukseen oviaukkojen kohdalta.
 • Kulkutiet, asfaltin reunat, tontin rajat yms. vaaitaan 5 m välein.
 • Ojista ja sadevesikouruista vaaitaan alkupään ja loppupään pohjat ja mahdolliset kulmat, muuten 5 m välein.
 • Muu alue vaaitaan riittävällä tarkkuudella, kuitenkin vähintään 10 m ruutuihin ja merkitään kallion reunat, isot puut, lohkareet, jne..
 • Sadevesikaivoista mitataan kannen korko, pohjan korko ja putkien juoksukorot.
 • Salaojakaivoista mitataan kannen korko, pohjan korko ja putkien juoksukorot.
 • Kuvaan merkitään kaivotyyppi ja putkien suunta. Mikäli piirustuksiin merkinnässä käytetään lyhenteitä, tehdään ne RakMk D4, LVI-piirrosmerkit -ohjeen mukaan, esim.
  • Fe =teräs
  • B =betoni
  • M =muovi
  • GR =valurauta
  • S =sadevesiviemäri
  • SO =salaoja
  • T =tuuletusviemäri
  • TK =tarkastuskaivo
  • STK =salaojien tarkastuskaivo
  • SVTK =sadevesien tarkastuskaivo
  • LK =lietekaivo
  • SVK =sadevesikaivo
  • PVK =perusvesikaivo
  • REK =rasvanerotuskaivo
  • SOK =salaojakaivo

 

Liitteet

Asemapiirros

Pintavesisuunnitelma

Salaojapiirustus

 

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)