11.3.2015 - 11.3.2015

Sisäilmastoseminaari 2015

Sisäilmayhdistys, SIY Sisäilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI- tekniikka järjestivät yhteistyössä suomalaisen sisäilmastotutkimuksen arvostetun esittelytilaisuuden Messukeskuksen kongressialueella 11.3.2015.

Vuoden 2015 Sisäilmastoseminaari oli järjestyksessä jo 30. sisäilmastoseminaari. 

Seminaarin avasi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ( puhe ).

Seminaarin sessiot:

  8:45-10:00 Avaus
10:30-11:45 Kosteus- ja homevaurion tutkiminen ja potilaan kohtaaminen, 
                      Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon jako
10:30-12:00 Ilmanjako ja lämpöolot
10:30-12:00 Rakennuskannan sisäilmaongelmat
13:00-14:45 Toimintamallit ongelmien ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen
13:00-14:30 Materiaalit ja korjaukset
13:15-14:45 Ilmanvaihto ja painesuhteet
15:00-16:30 Terveysvaikutukset ja altistuminen
15:00-16:45 Tutkimusmenetelmät

Seminaarin ohjelma  (3.3.2015)

Seminaarin esityskalvot julkaistaan myöhemmin tällä sivulla niiltä osin, kun esittäjä on antanut julkaisuluvan.

Avaus

pj. Olli Seppänen, LVI-tekniikan emeritusprofessori

Seminaarin avaus - Hannele Pokka, Ympäristöministeriön kansliapäällikkö

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen  - Juha Pekkanen, Helsingin Yliopisto

Kiinteistöjen ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa  - Olavi Holmijoki, Suomen Kuntaliitto

RYM SHOKin Sisäympäristöohjelman tulokset  - Kari Reijula, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos

Kosteus- ja homevaurion tutkiminen ja potilaan kohtaaminen 

pj. Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kosteusvaurioaltistunut oireileva vastaanotolla - Paula Kauppi, Iho- ja allergiasairaala

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuus  - Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Altistumisen arviointi sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden perusteella  - Katja Tähtinen, Työterveyslaitos

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa  - Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon jako - Pekka Sauri, Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja

Ilmanjako ja lämpöolot

pj. Risto Kosonen, Halton Oy ja Aalto-yliopisto

Ihmisen lämpöviihtyvyysmallin laskentatulosten validointi laboratoriomittauksilla  - Pekka Tuomaala, VTT

Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä  - laboratoriotutkimus - Henna Maula, Työterveyslaitos

Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä  - Ari-Pekka Lassila, Tampereen teknillinen yliopisto

Ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaalan eristystilasta oven avauksen seurauksena - Petri Kalliomäki, Työterveyslaitos

Suojavyöhykeilmanvaihto estämään epäpuhtauksien leviämistä sisätiloissa  - Guangyu Cao, Norwegian University of Science and Technology 

Infektioiden leviämisen mallintaminen sairaaloiden eristystiloissa - oven liikkeen ja kulkemisen vaikutus - Pekka Saarinen, Työterveyslaitos 

Posterit: 

Täyden mittakaavan koe ilmastointipalkkiin integroidun säteilypaneelin käytöstä toimistohuoneen lämmitystilanteissa - Panu Mustakallio, Halton Oy

Jäähdytyspalkin virtausten mallinnus aikariippuvalla LES-menetelmällä -Hannu Koskela, Työterveyslaitos

Uusi menetelmä tuloilmalaitteiden kuvaamiseksi aikariippuvassa huonevirtausten mallinnuksessa - esimerkkinä radiaalihajotin - Pekka Saarinen, Työterveyslaitos

Rakennuskannan sisäilmaongelmat

pj. Heidi Salonen, Aalto-yliopisto

Sisäilmasto ja energiatehokkuus, SE 5 -projekti - Esko Korhonen, FCG Konsultointi Oy

Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus kuntien rakennuksissa  - Matti Hellemaa, Tampereen teknillinen yliopisto

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi, osa 2 (HKPro2) - Tero Marttila, Tampereen teknillinen yliopisto

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus 2014–2015 (HKPro3)  - Petri Annila, Tampereen teknillinen yliopisto

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa  - Tarja Andersson, TPA Andersson Oy

Toiminnallisen käytettävyyden arviointi sisäympäristöselvitysten ja tilakehittämisen tukena sairaalakiinteistöissä - Leena Aalto, Työterveyslaitos

Toimintamallit ongelmien ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen

pj. Risto Aurola dipl.ins.

Käytännönläheinen toimintamalli pienille ja keskisuurille työpaikoille sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi  - Päivi Isokääntä, Työterveyslaitos

Omistajan rooli homevaurioituneen rakennuksen tai rakenteen korjauttamisessa, Omakotitalon omistajan sekä taloyhtiön oppaat homevaurion korjaamiseen  - Heidi-Johanna Jokelainen, Hengitysliitto ja Piritta Salmi, Tehokuivaus Oy

Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset haitallisten altistumisolosuhteiden ja toimenpiteiden kiireellisyyden arvioimiseksi sairaalarakennuksissa  - Sanna Lappalainen, Työterveyslaitos

Mitä kuuluu Satakunta-hankkeelle tänään? - Tuula Putus, Turun yliopisto

Kosteusmääräysten (RakMK C2) toimivuuden arviointityön tuloksia  - Petri Mannonen, Vahanen Oy

Human & Green toimintamalli sisäympäristön kehittämiseen  - Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen  - Johanna Varjo, Työterveyslaitos

Posteri:

Uusi rakennusfysiikan käsikirja - Juha Vinha, Tampereen teknillinen yliopisto

Materiaalit ja korjaukset

pj. Katja Outinen, Ympäristöministeriö

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten ja pätevöintien kehittämishankkeiden tilanne - Jouko Lähteenmäki, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Pitkäaikaiskestävät rakenteiden ilmatiiviyden toteutustavat - Katariina Laine, Vahanen Oy

Betonilattioiden VOC-korjausmenetelmien vertailu - Marko Jokipii, Ramboll Finland Oy

Selluloosapohjaiset lämmöneristeet - boorin käyttö eristeiden toimivuuden varmistamisessa - Hannu Viitanen, VTT

Maaperän haihtuvien haitta-aineiden vaikutus sisäilman laatuun - Milja Vepsäläinen, Vahanen Environment Oy

Sairaalan ensiapuosaston sisäympäristön parannushanke - vaikutus työhyvinvointiin - Valtteri Hongisto, Työterveyslaitos

Posterit:

Emäksisen kosteuden vaikutus sisäilman laatuun - Janne Liimatainen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber

Hirsirakenteiden kosteuskapasiteetin vaikutus sisäolosuhteisiin - Tuomo Ojanen, VTT 

Ilmanpuhdistimien käytön hyödyt sisäilmaongelmakohteissa - Tuula Putus, Turun yliopisto

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen kehittäminen - kalusteiden luokitus - Laura Sariola, Rakennustietosäätiö RTS

Ilmanvaihto ja painesuhteet

pj. Pekka Kalliomäki, Ympäristöministeriö

Uusi eurooppalainen sisäilmastandardiehdotus  - Olli Seppänen, FINVAC

Ilmanvaihdon terveysperusteiset EU-ohjearvot  - Otto Hänninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yleisilmanvaihdon jaksottaisen käytön vaikutukset rakennusten paine-eroihin ja sisäilman laatuun  - Vesa Asikainen, Envimetria Oy

Rakennuksen kokonaisvaltainen huomioonottaminen sisäilmakorjauksissa - Lari Eskola, SWECO Talotekniikka

Rakennusautomaatiojärjestelmän merkitys ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttamissa sisäilmaongelmissa - Marko Björkroth, Sweco Talotekniikka Oy

Rakennusautomaation ja lisämittausten mahdollisuudet rakennusten sisäolosuhteiden toimivuuden arvioinnissa  - Timo Kauppinen, VTT

Posterit:

Sisäolosuhteet ja ilmanvaihto historiallisissa rakennuksissa - Lari Eskola, Aalto yliopisto /LVI-tekniikka

Reaaliaikainen tuloilmasuodattimen toimintakunnon mittausjärjestelmä - Ilpo Kulmala, VTT

Matalaenergia rakennuksen ilmanvaihdon ilmavirrat ja energiansäästöpotentiaali - Harri Hahkala, Metropolia AMK

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas - Mikko Saari, VTT Expert Services Oy 

Terveysvaikutukset ja altistuminen

pj. Otto Hänninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mikrobitoksiinialtistus molekyylitasolla ja yhteisvaikutukset muiden hometaloaltisteiden kanssa - Merja Korkalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ilmanvaihdon terveysperusteiset ohjearvot: Sisälähteiden rajoittamisen terveyshyödyt  - Arja Asikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sisäilmaongelmiin liittyvä oireilu ja sairastavuus miehillä  - Tuula Putus, Turun yliopisto

Pitkäaikaisseuranta kosteusvauriorakennuksen työntekijöiden niveloireista ja -sairauksista  - Tuula Putus, Turun yliopisto

Ultrapienet hiukkaset ja kaasumaiset yhdisteet erilaisissa työympäristöissä - Anna-Kaisa Viitanen, Työterveyslaitos

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus - kyselytutkimus  - Olli Holmgren, Säteilyturvakeskus

Posterit:

Käheyden yhteys kosteusvaurioisiin rakennuksiin suomalaisissa kouluissa - Tuula Putus, Turun yliopisto

Siivoojien työolosuhteet ja siivoustyöhön liittyvien riskien arviointi - Marko Hyttinen, Itä-Suomen yliopisto/Ympäristötieteen laitos

Infant Exposure to Resuspended Particles from Carpeted Flooring: Experimental Chamber Study with a Simplified Mechanical Crawling Infant - Brandon Boor, University of Helsinki

Tutkimusmenetelmät

pj. Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Occurence of mycotoxins in indoor environments - Martin Täubel, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sisäilmahaittaisen tilan tunnusluvut - onko niitä? - Raimo Mikkola, Aalto yliopisto

Eristemateriaalien mikrobipitoisuudet ja lajisto ulkoseinärakenteissa - Teija Meklin, Mikrobioni Oy 

Sisäilmaongelman tutkiminen - Ulkoseinäeristeiden mikrobit ja niiden merkitys sisäilman laatuun - Piia Markkanen, Oy Insinööri Studio

Sisäilman PAH-yhdisteiden tutkimusmenetelmien soveltuvuus sisäilman laadun arviointityöhön - Elisa Koskinen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Menetelmien kehitystyö mikrobikasvun toteamiseksi - Maria Valkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Posteri:

Paikallisten tekijöiden vaikutus sisäilman homesieni-itiöpitoisuuksiin - Heidi Salonen, Aalto-yliopisto

 

Seminaarin jälkeen esiin nostettua asiaa

 

mast

 

Viime vuosina uusia sisäilmaongelmia on tullut esiin enemmän kuin vanhoja on ehditty korjata. Tilanne on vaikea, mutta ei toivoton. Helsingissä 11.3.2015 pidetyssä Sisäilmastoseminaarissa kerrottiin onnistuneista toimintatavoista kosteus- ja sisäilmaongelmien korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Näitä on tutkittu ja kokeiltu jo useissa hankkeissa, ja ne antavat toivoa paremmasta sisäilmahuomisesta.

Kuvat Petri Mast ( katso kaikki kuvat)

Sisäilmastoseminaarissa puhuneen professori Juha Pekkasen mukaan kosteus- ja homevaurioituneissa kodeissa asuvilla on keskimäärin puolitoistakertainen riski sairastua astmaan. Selkeästi yleisimmät sisäilmasta aiheutuvat haitat ovat kuitenkin ohimeneviä oireita ja viihtyvyyshaittoja. Yksittäisillä henkilöillä oireilu saattaa kuitenkin kroonistua ja tila voi alkaa muistuttaa ympäristöherkkyydeksi nimettyä oireyhtymää. Silloin henkilö kokee poikkeuksellisen herkästi oireita ympäristön tavanomaisista tekijöistä, eivätkä tunnetut mekanismit selitä oireita. Kosteus- ja homevaurio-ongelman hallinnassa on Pekkasen mukaan tärkeintä tehokas ennaltaehkäisy ja nopea korjaaminen, joka on kaikkien yhteinen intressi.

Kuntaliitto on selvittänyt sisäilmaongelmien tilannetta kunnissa. Vastanneista kunnista 86 %:lla oli vähäistä merkittävämpi sisäilmaongelma alle 25 %:ssa rakennuskannassaan. Yli puolet vastaajista arvioi, että sisäilmaongelmat ovat viimeisen viiden vuoden aikana lisääntyneet joko jonkin verran tai selvästi. Toisaalta reilu kolmannes kunnista arvioi, että ongelmat ovat vähentyneet jonkin verran tai selvästi. Näitä kuntia yhdistää mm. korjausten suorittaminen ajallaan, ennakoiva toiminta ja nopea reagointi ongelmailmoituksiin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin. Parempaan kunnossapitoon satsatut rahat tulevat todennäköisesti takaisin pienempinä poissaolo- ja terveydenhoitokustannuksina. Esimerkiksi päiväkotien henkilökunnan ja lasten sairauspoissaolojen kustannukset ovat yli 50 % päiväkotirakennusten ylläpito-ja käyttö kustannuksista.

Sisäilmastoseminaarin avannut ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka peräänkuulutti lisää välittämistä rakentamiseen ja korjaamiseen. ”Huonoa saa, kun kukaan ei välitä”, tiivisti Pokka. Hänen mielestään kuntien rakennus­valvonnan roolia pitäisi vahvistaa. Kansliapäällikkö Pokka kertoi myös, että lähiaikoina on tulossa ympäristöministeriön asetus, jossa vaaditaan mm. suunnitelmaa kosteuden hallinnasta rakennusaikana. Lisäksi alan toimijoiden tulisi kirjata yleisiin sopimusehtoihin vaatimukset kosteuden hallinnasta.

Seminaarissa jaettiin Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2015, jonka sai valtakunnallisten hometalkoiden päällikkönäkin työskennellyt sisäilma-asiantuntija, tekniikan tohtori Juhani Pirinen.

Tänä vuonna 30. kerran järjestetty Sisäilmastoseminaari keräsi Helsingin Messukeskukseen yli 1300 sisäilman ammattilaista ympäri Suomea. Seminaarissa esiteltiin 67 tuoretta tutkimustulosta ja siitä julkaistiin 400-sivuinen raportti. Seminaarin järjestivät Sisäilmayhdistys ry ja Aalto-yliopiston energiatekniikan laitos.