13.3.2014 - 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014

Sisäilmayhdistys, SIY Sisäilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI- tekniikka järjestivät yhteistyössä suomalaisen sisäilmastotutkimuksen arvostetun esittelytilaisuuden.

Vuoden 2014 Sisäilmastoseminaari oli järjestyksessä 29. sisäilmastoseminaari.

Kymmenet sisäilmateeman parissa työskentelevät ammattilaiset esittelivät viimeisimmät tutkimustuloksensa sisäilmastoseminaarissa.  Suomalainen sisäilmatutkimus esittäytyi tänä vuonna 67 esitelmän voimin ja paikalla oli yli 1300 osallistujaa.

Seminaarin suullisten esitysten kalvoihin ja ja posteriesitysten postereihin voi tutustua alla, jos niiden julkaisemiseen on saatu lupa. Päivitämme sivua puuttuvien esitysten osalta, kun saamme niitä. Kaikkille esityksille ei ole saatu julkaisulupaa.

Avaus

Seminaarin avaus
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen

Kosteus- ja hometalkoot - vuoden 2013 satoa
Karoliina Viitamäki ja Juha Pirinen

Terveysperusteiset ilmanvaihdon ohjearvot Euroopalle ja vaikutukset sisäilman terveysriskeihin Suomessa
Otto Hänninen ja Arja Asikainen

Sisäympäristötutkimusohjelman tuloksia
Risto Kosonen

Asumisterveysasetus ja tulkintaohjeet
Vesa Pekkola

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely
Markku Rantama

Altistuminen ja terveysvaikutukset

Mikrobivaurioiden vakavuuden vaikutukset asukkaiden kokemaan terveyteen
Kati Järvi, Martin Täubel, Michael Sulyok, Vinay Vishwanath, Riitta-Liisa Patovirta, Juhani Pirinen, Tuula Syrjänen, Rudolf Krska, Aino Nevalainen, Anne Hyvärinen ja Juha Pekkanen

Sisäilman mikrobitoksiinien esiintyminen asunnoissa yhteys kosteusvaurioihin ja astmaan
Juha Pekkanen, Pirkka V. Kirjavainen, Martin Täubel, Anne M. Karvonen, Michael Sulyok, , Rudolf Krska ja Anne Hyvärinen

Bakteerialtistuminen maatiloilla ja ei-maatiloilla asuvilla lapsilla - yhteys atopiaan ja astmaan
Maria Valkonen, Inge Wouters, Martin Täubel, Helena Rintala, Ritva Vasara, Dick Heederik, Jon Genuneit, Erika von Mutius, Charlotte Braun-Fahrländer, Renaud Piarroux ja Anne Hyvärinen

Kansainvälinen katsaus ajankohtaiseen ympäristösairaustutkimukseen
Piritta Krogell, Anne Majaniemi ja Katja Pulkkinen

Sisäilmaongelmaisen potilaan kohtaaminen terveydenhuollon eri toimipisteissä - lääkärin vastaanotolla käynnin käsikirja 2.0
Tuula Putus

Taloudelliset ongelmat ja vertaistuki homeesta sairastuneiden elämässä
Sari Mäki ja Katri Nokela

POSTERIT:

Ympäristötekijöiden vaikutus lattiapölyn endotoksiinipitoisuuteen
Heidi Salonen, Sanna Lappalainen, Caroline Duchaine, Valérie Létourneau, Mandana Mazaheri, Sam Clifford, Lidia Morawska ja Kari Reijula

Onko homeallergia niin harvinainen, ettei sitä kannata potilaasta tutkia?
Tuula Putus

Ilmanvaihto ja epäpuhtaudet

Sisäilmaongelmat ja pölyisyys
Piia Markkanen, Kirsi Villberg ja Markku Hyvärinen

Uudella suodatuskonseptilla ilmanvaihtojärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi
Seppo Enbom, Matti Lehtimäki ja Hannu Salmela

Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa
Anna Kokkonen, Maija Nykänen ja Pertti Pasanen

Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa
Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Kari Reijula

Historiallisten rakennusten ilmanpitävyys, ilmanvaihtuvuus ja energiatehokkuus
Lari Eskola, Juha Jokisalo, Targo Kalamees, Anna Donarelli ja Kai Sirén

Epäpuhtauksien siirtymisen kokeellinen mittaus ja mallinnus suojatulla oleskelualueen ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa
Guangyu Cao, Jorma Heikkinen, Kai Sirén ja Simo Kilpeläinen

POSTERIT:

Epäpuhtauksien kulkeutumisen simulointi kosteusvaurioituneesta rakenteesta sisäilmaan
Vuokko Lappalainen, Elina Sohlberg, Helena Järnström, Jarmo Laamanen, Hannu Viitanen ja Pertti Pasanen

Oviaukkojen virtausten hallinta sairaaloiden eristystiloissa
Petri Kalliomäki, Hannu Koskela, Pekka Saarinen ja Panu Mustakallio

Teollisuushallin käyttötarkoituksen muutos judosaliksi
Maria Penttilä ja Ralf Carlsson

Materiaalit ja sisäilma

Sisäilmaemissiot osana rakennustuotteiden vaarallisten aineiden päästöarvioinnin eurooppalaista harmonisointia
Helena Järnström ja Pekka Vuorinen

SVOC- ja VOC- yhdisteiden esiintyminen matalaenergiatalojen ja tavanomaisesti rakennettujen pien- ja kerrostalojen sisäilmassa
Samuel Hartikainen, Maija Leppänen, Kari Salmi, Juhani Tarhanen, Marko Hyttinen, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen ja Pertti Pasanen

Betonin sisäilmaemissiot
Jussi Mattila, Jorma Virtanen, Pekka Vuorinen, Arto Suikka

Uusien lattiamuovipäällysteiden emissiot
Peter Backlund, Oskari Talvitie, Kaija Lappalainen ja Tapani Tuomi

Betonirakenteiden pinnoituskriteerit ja homeriskin laskennallinen tarkastelu
Sami Roikonen

Ilmanvaihto ja sisäympäristön hygienia - HYGTECH-tutkimus
Jarkko Heinonen, Merja Ahonen, Jenni Inkinen, Heidi Kleemola, Marko Kukka ja Riika Mäkinen

POSTERIT:

Improving the Indoor Air Quality in a School Building by Using a Surface Emissions Trap
Pawel Markowicz and Lennart Larsson

Jalkapallohallien sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät
Arto Pennanen, Anni-Mari Pulkkinen, Outi Kammonen, Matti Leikas, Arto Säämänen, Sinikka Vainiotalo, Tapani Tuomi ja Raimo O. Salonen

Korjausmenetelmät

Korjaushankkeen kokonaisuuden hallinta
Paavo Kero

Onnistunut toimintamalli sisäilmakorjauksiin
Kiia Miettunen, Timo Turunen

Öljyhiilivetypilaantuneet rakenteet
Kennet Mod

Alipaineistus osana epäpuhtauksien hallintaa, käytännön esimerkkejä
Eero Salo

Korjausurakoitsijan näkökulmia sisäilma-asioihin
Marko Niilimäki

Sisäilmaongelmien poistaminen haitta-aine kapseloinnilla ja ilmavuototiivistyksillä - Materiaalin toimittajan näkökulma
Matti Raatikainen

Radonmittausten ja -korjausten yleisyys Suomessa
Tuomas Valmari, Olli Holmgren ja Hannu Arvela

POSTERIT:

Hyvät tiivistyskorjaustavat osana onnistunutta sisäilmakorjausta
Katariina Laine

Sisäympäristön laatu ja asumisterveys energiakorjattavissa asuinkerrostaloissa
Virpi Leivo, Anu Aaltone1, Mari Turunen, Maria Pekkonen, Ulla Haverinen-Shaughnessy sekä INSULAtE-projektiryhmä

Ilmastointi ja lämpöolot

Huonon akustiikan, korkean lämpötilan ja vähäisen ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen avotoimistossa
Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Hannu Koskela ja Jukka Hyönä

Sisäympäristön käyttäjäkokemus - työkalu suunnitteluun ja kehittämiseen
Suvi Nenonen ja Inka Kojo

Ihmisen yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus lämpöaistimukseen
Pekka Tuomaala ja Riikka Holopainen

Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi
Kimmo Liljeström, Minna Hurme ja Maria Raiko

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa
Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula

Sisäilman laadun parantaminen käyttämällä siirtoilmaa - Uusia ratkaisuja
Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot

Äänieristystyytyväisyys suomalaisissa asuinkerrostaloissa
Valtteri Hongisto, Maria Mäkilä, Jukka Hyönä

POSTERIT:

Ilmastointialan kirjojen laatiminen
Esa Sandberg

Reducing indoor temperatures in summer with "Free cooling" at night
Maxime Viot ja Timo Kalema

Regeneratiivisen lämmönsiirtimen laskenta elementtimenetelmällä
Rauno Holopainen ja Eero-Matti Salonen

Ongelmien hallinta

Menettelyohje sisäilmaongelmien ratkaisemiseen
Anne Korpi, Veli-Matti Hokkanen ja Jarmo Perkiö

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kuntotutkimusten perusteella
Petri Annila

Asumisterveys alueen, talotyypin ja hallintamuodon näkökulmasta ja kyselymenetelmän kehitys
Maria Pekkonen, Mira Anttila ja Ulla Haverinen Shaughnessy

Sisäilman huomioiminen ylläpito- ja kunnossapitonäkökulmasta rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa
Johanna Holmström ja Turkka Keravuori

Terveyshaitan merkitys kiinteistökauppariidoissa
Tiina Koskinen-Tammi

Sisäilmaston ominaisuudet oikeudellisen arvioinnin kohteena
Jouni Kallioniemi

Monitorointipohjainen toimivuuden varmistus (MBCx) ja sisäolosuhteiden hallinta
Timo Kauppinen, Jaakko Ketomäki, Ari Laitinen, Janne Peltonen, Jorma Pietiläinen, Teemu Vesanen

POSTERIT:

Haitta-ainetutkimukset -RT-kortti
Jarno Komulainen

"Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus" -ohjeen päivitys
Miia Pitkäranta

Tiiviysmittaukset sisäilmastoteknisissä selvitystöissä: Ilmavuotoa osoittavat merkkiainelaitteistot
Tuomas Hintikka

Oirekyselyt terveydensuojelun ja työterveyshuollon riskinarvioinnin apuvälineenä mikä on riittävä vastausprosentti?
Putus Tuula

Mikrobien tutkimusmenetelmät

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö ilmanäytteiden analysoinnissa
Kaisa Jalkanen, Maria Valkonen, Päivi Kärkkäinen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa
Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Anne Hyvärinen

Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä
Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman

Rakennusmateriaalinäytteiden qPCR-tulosten tulkinnasta
Helena Rintala ja Teija Meklin

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen
Anniina Salmela, Johanna Moisa, Tiina Reponen, Pertti Pasanen

Rakennusten kemikaalien joukossa on myrkyllisiä, herkistäviä ja haittamikrobeja suosivia yhdisteitä
Maria Andersson, Johanna Salo, Olli Lipponen, Pauliina Salonen, Martti Viljanen, Heikki Ojamo, Raimo Mikkola, Esko Sistonen, Michael Gasik, Vera V Teplova, Mikko Salin, Mirja Salkinoja-Salonen

POSTERI:

Quantitative PCR determination of microbes in relation to observed measures of mould in homes
Martin Täubel, Caroline Shorter, Nevil Pierse, Anne Hyvänen, and Julian Crane