14.5.2014 - 14.5.2014

Espoon seminaari

Espoon seminaari

Espoossa pidettiin seminaari 14.5.2014 teemalla Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa - Mitä se on?

Järjestäjinä toimivat Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry. Seminaarin kohderyhmänä olivat erityisesti Espoon kaupungin päättävissä asemissa olevat työntekijät, johto- ja luottamuselinten jäsenet.

Seminaarin tavoitteena oli jakaa ajankohtaistietoa viranomaisohjauksesta ja tietopalvelukanavista ja edistää alalla toimijoiden verkottumista sekä ammatillisen osaamisen syventämistä painottuen moniammatillisuuden ja eri osapuolten roolien merkityksen ymmärtämiseen ongelmien ratkaisemisessa.

Maksuttomassa tilaisuudessa esiteltiin myös Kosteus- ja hometalkoiden tuottamaa tutkimus- ja opasaineistoa.

Tilaisuudessa olivat paikalla seuraavat näytteilleasettajat:

1. Polygon Finland Oy
2. Suomen Sisäilmakeskus Oy
3. LTQ Partners OY
4. Sterimat Oy
5. MetropoliLab Oy
6. Ympäristö-ja Terveyslehti
7. Sweco Talotekniikka Oy
8. Ilmalinja Oy
9. Sisäilmalähetti / Sandbox Oy
10. UniqAir, Oy Core Handling Ltd
11. Betton Oy
12. Konekomppania Oy 
13. Genano Oy
14. Scanoffice Oy
15. Suomen Terveysilma Oy

Seminaariin osallistui kaikkiaan 200 henkilöä.

OHJELMA

8.30                   
Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen

9.00                   
AVAUS

Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki

Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö Jaakko Mentunen, Espoon kaupungin Tilakeskuksesta.

9.10- 9.40        
Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii tilaajalta osaamista

Luento pdf-muodossa

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen

Tilaajan ohjeen esittely

Luennoitsija: Vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen TTL

 

Kahvitauko 9.40-10.10

 

10.10 -10.40     
Espoon toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisussa

Luento pdf-muodossa

Luennoitsija: Sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh, Tilakeskus-liikelaitos, Espoon kaupunki

 

10.40 -11.20     
Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Luento pdf-muodossa

Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen

Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa

Luennoitsija: Ylitarkastaja Vesa Pekkola, STM

 

11.20 -12.00     
Työterveyshuollon merkitys ja rooli

Luento pdf-muodossa

Työterveyshuollon tehtävät sisäilmaongelmien selvittelyprosessissa

Luennoitsija: Työlääketiedetiimin tiimipäällikkö Kirsi Karvala TTL

 

Lounas 12.00 -13.10

 

13.10- 13.40     
Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?

Luento pdf-muodossa

Onko syy puutteellisessa tutkimuksessa, puutteellisessa korjaamisessa

Keinoja ongelmien välttämiseksi

Luennoitsija: Projektitutkija Paavo Kero, Tampereen teknillinen yliopisto

 

13.40 -14.15    
Sisäilmatieto käytäntöön

Luento pdf-muodossa

Sisäilmatiedon lähteet

Tiedon siirtäminen käytäntöön

Terveelliset Tilat tietopankin esittely

Luennoitsija: Sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys ry

 

Kahvitauko 14.15 -14.50
14.50 -15.10     
Korjausvelka ja sisäilmaongelmat

Luento pdf-muodossa

Keinoja korjausvelan lyhentämiseksi

Luennoitsija:Eritysasiantuntija Esko Korhonen, Suomen Kuntaliitto ry

 

‎15.10-15.50     
Korjaushankkeiden onnistumisen seuranta

Case-esittelyssä kolme vaativaa korjaushanketta ja seurantatulokset

Vaurioituneen materiaalin puhdistusohje (tutkimushanke)

Luennoitsija: Rakennusterveysasiantuntija Esko Lindblad, Suomen Sisäilmakeskus Oy 

 

15.50 -16.00     
Päätössanat ja yhteenveto

Tutkimuspäällikkö Jaakko Mentunen, Espoon kaupunki   

 

Seminaarin jälkeen esiin nostettua asiaa

 

Seminaari-sisailmaongelmien-ratkaisemisesta-Espoossa-14.5.2014-onnistui-hyvin

Seminaarin avasi Espoon kaupungin Teknisen toimen johtaja Olavi Louko.

Sisäilmayhdistyksen paikallisseminaarien sarja sai jatkoa, kun 14.5.2014 pidettiin yhdessä Espoon kaupungin Tilakeskuksen kanssa seminaari ”Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa – Mitä se on?”. Viime vuoden helmikuussa vastaava järjestettiin Helsingin rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Espoon seminaarin kohdeyleisönä oli erityisesti Espoon kaupungin päättävissä asemissa olevat työntekijät, johto- ja luottamuselinten jäsenet. Paikalla oli 200 kuulijaa edustaen hyvin laajasti tavoiteltua kohdeyleisöä. 

Osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta päivän päätteeksi. Vastanneista 80 %:n mielestä seminaari vastasi erittäin hyvin odotuksia. Myös käytännön järjestelyihin ja luentoihin oltiin tyytyväisiä. Seminaarin yhteydessä oli näyttely, jossa oli mukana yhdistyksen 15 kannattajajäsenyritystä esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan. Näytteilleasettajat mahdollistivat jälleen kerran maksuttoman seminaarin järjestämisen.

Seminaarin tavoitteena oli jakaa ajankohtaistietoa sisäilmaan liittyvistä viranomaisohjauksesta ja tietopalvelukanavista. Erityisesti korjaamisen ongelmat olivat esillä, samoin eri osapuolten tehtävät ja työnjako. Eväitä sisäilmaongelmien ratkaisuun saatiin laajasti eri tahoilta. Seminaaria Espoon puolelta järjestämässä ollut sisäilma-asiantuntija Julia Debbarh kertoi omassa esityksessään, miten ongelmia Espoossa ratkotaan. Työnsarkaa on paljon ja resurssit ovat rajalliset. Mutta tavoitteena on, että rakennukset ovat käyttäjilleen terveellisiä ja niistä pidetään tasapuolisesti hyvää huolta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Espooseen on koottu moniammatillinen sisäilmaryhmä laatimaan kaupunkitasoisia toimintaohjeita, joilla yhdenmukaistetaan käytäntöjä ja sujuvoitetaan sisäilmaongelmien selvittelyprosessia. Ensimmäinen versio ohjeista valmistuu vielä tämän vuoden aikana.

Sisäilmaongelmien korjaaminen on erittäin haastavaa. Tästä aiheesta seminaarissa saimme kuulla esityksen Tampereen teknillisen yliopiston projektitutkijalta Paavo Kerolta aiheesta: ” Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?”. Korjaamisessa tulisi aina ottaa huomioon tilojen käytettävyys ja rakennuksen elinkaari. Lisäksi tulisi panostaa tiedonkulkuun ja valvontaan. Tällä varmistetaan, että tutkimustulokset siirtyvät käytäntöön, ja ettei korjaamisessa aiheuteta uusia ongelmia.

Päivän aikana yhdeksi teemaksi nousi ennalta ehkäisevä huolto ja ylläpito. Pienillä korjauksilla ja huoltotoimenpiteillä voitaisiin ehkäistä isojakin ongelmia. Kaikkien panostusta tarvitaan. Voisiko käyttäjien lisäksi esimerkiksi siivoojat valjastaa havainnoimaan ja raportoimaan mahdollisista riskeistä?

Vastaavia seminaareja tullaan varmasti järjestämään jatkossakin. Yleensä aloite on tullut toiselta osapuolelta. Sisäilmayhdistys auttaa mielellään ohjelman toteuttamisessa sekä näyttelyn järjestämisessä.

Yhteydenotot: Aila Laine-Sarkkiseen, GSM 040-7070201, aila.laine-sarkkinen@sisailmayhdistys.fi