Mitä sisäilma on?

Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen.

Lämpö- ja kosteusolosuhteet (ilman- ja pintojen lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilman liikenopeus) vaikuttavat kehon lämmönluovutukseen ja siten aineenvaihdunnan tasapainoon.

Tupakoinnista, rakennusmateriaaleista, prosesseista (esim. kopiointi) ja ulkoilmasta peräisin olevat kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet kulkeutuvat hengitysilman mukana hengitysteihin ja keuhkoihin, joissa ne voivat aiheuttaa oireita tai muuta haittaa terveydelle.

Allergeenit ovat ilmassa olevia eloperäisiä hiukkasia (esim. siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt), jotka voivat aikaansaada allergisia reaktioita iholla, limakalvoissa tai hengitysteissä.

Sähköjohtojen ja näyttöpäätteiden ym. laitteiden sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa ihmisen solujen sähkökenttiin ja niiden aineenvaihduntaan.

Maaperästä ja rakennusmateriaaleista peräisin oleva radioaktiivisuus voi aiheuttaa muutoksia soluissa ja lisätä syöpäriskiä.

Valaistuksen voimakkuus ja kontrasti ja häikäisevyys vaikuttavat näkökykyyn. Huonoissa valaistusolosuhteissa silmät rasittuvat ja keskittymiskyky heikkenee.

Melu voi vaurioittaa kuuloelimiä ja haitata keskittymistä.