Ongelmien ennaltaehkäiseminen

Ongelmien ennaltaehkäiseminen

Sisäilmaongelmien syntymistä ennaltaehkäisee rakennuksen ja sen laitteiden kunnon sekä toiminnan säännöllinen seuraaminen. Ihmisen omat aistit ovat hyvä apu sisäilmaa tarkkailtaessa. On hyvä muistaa, että ihmisen hyvinvointi on tärkein sisäilman laadun mittari. Kun ihminen on terve ja viihtyy hyvin, on sisäilmakin todennäköisesti kunnossa.

Rakennuksen kunnossapidon suunnittelu on tärkeä osa kiinteistönhoitoa. Tätä tarkoitusta varten on jo vakiintunut yleisessä käytössä oleva kuntoarviomenettely. Sen avulla saadaan perusteet rakennuksen kunnossapitosuunnitelmalle. Tämä edesauttaa taloudellistakin suunnittelua pitkällä tähtäimellä.