Mene Palveluhakemiston juureen tästä
Siirry tarkastelemaan Palveluhakemiston yrityksiä aakkosjärjestyksessä tästä

Kuntotutkimus

Awillas Oy

Espoo

 • Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation kuntotutkimukset ja toiminnan tarkastukset
 • Mittauspalvelut: ilmanvaihto, sisäilman laatu ja olosuhteet, kosteus- ja mikrobivauriot, paine-ero, CO₂
 • Homekoiratarkastukset
 • Rakennusterveysasiantuntijapalvelut

Kuntotutkimus

 • Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation kuntotutkimukset ja toiminnan tarkastukset
 • Mittauspalvelut: ilmanvaihto, sisäilman laatu ja olosuhteet, kosteus- ja mikrobivauriot, paine-ero, CO₂
 • Homekoiratarkastukset
 • Rakennusterveysasiantuntijapalvelut
 • Kuntoarviot sekä kunnossapitotarveselvitykset
 • Tekninen selvitys (TDD) tai kiinteistön osto- ja myyntitarkastukset
 • Energiakatselmukset, energiaselvitykset, energiatodistukset sekä yrityksen energiakatselmukset
 • LVI tavarantarkastukset, henkilötekijä
 • Kiinteistön korjaustarveselvitys 3 – 25 vuoden PTS
 • 1-, 2- sekä 10-vuotistarkastukset
 • Kiinteistön ylläpidon sekä TATE–auditoinnit ja laitekantaselvitykset
 • Asiantuntija- ja konsulttipalveluita

Suunnittelu

 • LVIAS-suunnittelu, suunnittelun ohjaus sekä konsultointia
 • Projektin johtaminen ja LVIAS-valvonta
 • Kiinteistön huoltokirjat, palvelujen kilpailutukset
 • Ilmanvaihdon sekä lämmityksen perussäätöjen suunnittelu
 • Kiinteistön taloudellisuuslaskelmat ja tarkastukset
 • Uusiutuvien energioiden kannattavuus laskelmat ja projektit ns. avaimet käteen periaatteella
 • Ympäristön riskien hallinta (DD, EDD)
 • Kiinteistön työmäärämitoitukset, ulkoalue- ja paikantamispiirustukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Martti Pennanen
 • Sähköposti:
 • martti.pennanen@awillas.fi
 • Osoite:
 • Lars Sonkin kaari 14, 02600 Espoo

Baumedi Oy

Koko Suomi

 • VOC/VVOC -mittaukset
 • Sisäilman mikrobitutkimukset; DNA- ja viljelymenetelmät
 • Radon-, otsoni- dioksiini- ja hiilidioksidimittaukset
 • Sisäilman kuitumittaukset ja asbestitukimukset

Baumedi Oy on sisäilmatutkimuksiin ja sisäilmaongelmien ratkaisuun erikoistunut yritys. Yrityksen palveluihin kuuluu mm. sisäilman mikrobinäytteenotot DNA- ja viljelyanalyysillä, VVOC-/VOC-emissioiden mittaukset sekä materiaalinäytteiden DNA-, viljely ja FLEC-analyysit.

Asiantuntijat palvelevat asiakkaita valtakunnallisesti.

 

Kuntotutkimus

 • VOC/VVOC -mittaukset
 • Sisäilman mikrobitutkimukset; DNA- ja viljelymenetelmät
 • Radon-, otsoni- dioksiini- ja hiilidioksidimittaukset
 • Sisäilman kuitumittaukset ja asbestitukimukset
 • Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset
 • Ilmanpuhdistimet

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Pekka Aittala
  p. 040 770 5184
 • Sähköposti:
 • info@baumedi.fi
 • Osoite:
 • Muuraintie 5 a 5
  33960 Pirkkala

Delete Demolition Oy

Helsinki

 • Home- ja mikrobivauriokorjaukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Kuntokartoitukset ja – tutkimukset
 • Haitta-ainekartoitukset

Kuntotutkimus

 • Home- ja mikrobivauriokorjaukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Kuntokartoitukset ja – tutkimukset
 • Haitta-ainekartoitukset
 • Ilmanvaihdon kartoitukset ja puhdistukset

Korjauspalvelut

 • Palokatkoasennukset ja – kartoitukset
 • Home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
 • Jälkivahinkojen torjunta
 • Kuivauspalvelut
 • Rakennuspurut
 • Korjausrakennuspalvelut, kosteus- ja homevauriokorjaukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Korjauspalvelut:
  yhteyshenkilö : 010 656 1000
  tai toimitusjohtaja Kari-Pekka Blomberg p. 050 554 2762

  Kuntotutkimus:
  yhteyshenkilö : 010 656 1000
  tai toimitusjohtaja Arto Heino p. 0500 508 999

Dimen Oy

Lempäälä

 • Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset
 • Sisäilmastotyöryhmätoiminta, tiedottaminen
 • Korjaustoimenpiteiden konsultointi (olosuhteita helpottavat akuutit toimenpiteet sekä pitkän tähtäimen korjaustoimenpiteet) ja niiden onnistumisen...
 • Talotekniset (ilmanvaihto, lämmitys, automaatio) ongelmaselvitykset ja mittaukset

Kuntotutkimus

 • Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset
 • Sisäilmastotyöryhmätoiminta, tiedottaminen
 • Korjaustoimenpiteiden konsultointi (olosuhteita helpottavat akuutit toimenpiteet sekä pitkän tähtäimen korjaustoimenpiteet) ja niiden onnistumisen...
 • Talotekniset (ilmanvaihto, lämmitys, automaatio) ongelmaselvitykset ja mittaukset
 • Rakennusfysikaaliset tutkimukset ja mittaukset
 • Kosteusvaurio- yms selvitykset

Difina Oy on kokonaisvaltaiseen palvelurakennusten sisäilmastotutkimukseen sekä kaikkeen rakennusten hyvinvointiin tarvittavia asiantuntijapalveluita tarjoava insinööritoimisto. Erityisosaamisalueenamme ovat rakennus- ja talotekniset tutkimukset.


YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Kimmo Lähdesmäki
  p. 050-384 5538

Eurofins Expert Services

Koko Suomi

 • Sisäilmaselvitykset
 • Emissiotutkimukset kentällä ja laboratoriossa
 • Rakennusten ja rakenteiden kuntotutkimukset
 • Putkistojen kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset

Kuntotutkimuksilla selvitämme rakenteiden, rakennusosien ja LVI-järjestelmien eri osien kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet. Kohdekohtaisilla suunnitelmilla tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin. Tutkimusten tulosten perusteella esitämme selkeitä toimenpide-ehdotuksia sekä korjaussuunnittelua varten korjausperiaatteet.

Kuntotutkimus

 • Sisäilmaselvitykset
 • Emissiotutkimukset kentällä ja laboratoriossa
 • Rakennusten ja rakenteiden kuntotutkimukset
 • Putkistojen kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset
 • Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset
 • Palokohteiden kuntotutkimukset
 • Ilmatiiviyden mittaus

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Helena Järnström
  040 720 1726
  helena.jarnstrom@vtt.fi

  Risto Koivusaari
  040 198 2404
  risto.koivusaari@vtt.fi

  Mikko Saari
  040 556 7395
  mikko.saari@vtt.fi
 • Sähköposti:
 • etunimi.sukunimi@vtt.fi
 • Osoite:
 • Kemistintie 3
  02044 VTT

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Helsinki

 • Rakenteiden riskikartoitus ja -analyysi sekä Rakennusfysikaalinen mallinnus
 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
 • Kosteusvauriokorjaussuunnittelu ja korjaustöiden valvonta, kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
 • Rakentamisvaiheen tervetalo-ohjaus, työmaan ohjeistus ja valvonta

Kuntotutkimus

 • Rakenteiden riskikartoitus ja -analyysi sekä Rakennusfysikaalinen mallinnus
 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
 • Kosteusvauriokorjaussuunnittelu ja korjaustöiden valvonta, kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
 • Rakentamisvaiheen tervetalo-ohjaus, työmaan ohjeistus ja valvonta
 • Talotekniikan ja materiaalien sisäilmariskien arviointi
 • Altistumisolosuhteiden arviointi
 • Korjausvaihtoehtojen arviointi ja kustannuslaskenta
 • Korjaus- ja uudisrakentamisen elinkaarikustannusvertailu
 • Hankesuunnitteluvaiheen tervetalo-ohjaus
 • Suunnitteluvaiheen tervetalo-ohjaus, suunnitelmien riskiarviointi
 • Rakennuttamisen tervetalo-ohjaus, urakka-asiakirjojen arviointi
 • Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tuki sisäilmaongelmatilanteessa
 • Sisäilmaryhmien ulkopuoliset asiantuntijapalvelut
 • Kiinteistöjen ylläpidon ohjaus rakennusterveysnäkökulmasta
 • Riskikartoitukseen pohjautuva kiinteistökannan arviointi

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Juhani Pirinen
  p. 044 750 9901
 • Sähköposti:
 • juhani.pirinen@fcg.fi
 • Osoite:
 • Mikrokatu 1
  70210 Kuopio

Hepacon Oy

Helsinki

 • LVI-suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Rakennusautomaatio
 • Kylmätekniikka

Kuntotutkimus

 • LVI-suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Rakennusautomaatio
 • Kylmätekniikka

Suunnittelu

 • Talotekninen konsultointi

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Matti Remes
  p. 09-351 721

Investigo Oy Ab

Vaasa

 • Kosteus- ja mikrobivauriotutkimukset
 • Kuntotutkimukset
 • IV-kuntotutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Kuntotutkimus

 • Kosteus- ja mikrobivauriotutkimukset
 • Kuntotutkimukset
 • IV-kuntotutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Lämpökuvaukset
 • Rakennustekniset asiantuntijapalvelut

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Niklas Mehtonen
  Teppo Tervo
  Michael Nyby
  p. 045 808 1890
 • Sähköposti:
 • info@invesigo.fi
 • Osoite:
 • Vaasan pääkonttori: Silmukkatie 21 A, 65100 VAASA
  Vapaudentie 32-34 B9, 60100 SEINÄJOKI
  Hamngatan 4, 22100 MAARIANHAMINA

KT Kuntotutkimus Oy

Helsinki

 • Sisäilmatutkimukset
 • Kosteusvaurion kuntotutkimus
 • Kuntoarvio
 • Ilmanvaihdon kuntotutkimus

Kuntotutkimus

 • Sisäilmatutkimukset
 • Kosteusvaurion kuntotutkimus
 • Kuntoarvio
 • Ilmanvaihdon kuntotutkimus
 • Rakenteiden kuntotutkimus
 • Sähköjen kuntotutkimus
 • Asbesti- ja haitta-aine kartoitukset
 • Asbestimittaukset ilmasta
 • Korjaussuunnittelu

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Petri Rajaniemi
  puh. 010 274 0810

  www.kuntotutkimus.com
  www.asbesti.info
 • Sähköposti:
 • info@kuntotutkimus.com
 • Osoite:
 • Ruosilankuja 3 A
  00390 Helsinki

Kiwa Inspecta

 • Sisäilmatutkimukset, tarkastukset, näytteenotot
 • Kuntoarviot
 • Kosteus- ja homevauriotutkimukset sekä kartoitukset
 • Haitta-ainekartoitukset

Kuntotutkimus

 • Sisäilmatutkimukset, tarkastukset, näytteenotot
 • Kuntoarviot
 • Kosteus- ja homevauriotutkimukset sekä kartoitukset
 • Haitta-ainekartoitukset
 • Rakennetutkimukset
 • Talotekniset LVIAS-kuntotutkimukset

Analyysipalvelut

 • Asbesti, haitta-aineet (PAH, PCB)
 • Mikrobianalyysit, asumisterveyskemia (VOC)
 • Pölynkoostumus, mineraalikuidut
 • Rakennusmateriaalit, sisäilma- ja pyyhintänäytteet

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Asiakaspalvelu
  p. 010 521 600
 • Sähköposti:
 • fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Matti Eklund Oy

Kerava

Kuntotutkimus

 • Kuntotutkimuksia

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Marit Siven
  p. 040 7339853
 • Osoite:
 • Kauppakaari 13 A 3, 04200 KERAVA

Oy Insinööri Studio

Kotka, Lappeenranta, Lahti, Vantaa

 • Kokonaisvaltaiset sisäilmatutkimukset
 • Sisäilmakorjaussuunnittelu
 • Korjausten laadunvarmistus
 • Tervetalo asiantuntijapalvelut

Kuntotutkimus

 • Kokonaisvaltaiset sisäilmatutkimukset
 • Sisäilmakorjaussuunnittelu
 • Korjausten laadunvarmistus
 • Tervetalo asiantuntijapalvelut

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Petri Lönnblad
  Piia Markkanen
  Kirsi Villberg
  Timo Mielo

  p. 05-225 5500
 • Sähköposti:
 • etunimi.sukunimi@insinooristudio.fi
 • Osoite:
 • Tornatorintie 3
  48100 Kotka

RAKTEKA

Tuusula

 • Rakenteiden kuntotutkimus
 • Kosteusmittaukset
 • Kosteuskartoitukset
 • Rakenneavaukset ja -selvitykset

RAKTEKA toimii pääsääntöisesti pk-seudulla ja muualla Uudenmaan alueella. Työt kohteissa ovat pääosin rakennusten kuntoon ja asumisterveyteen liittyviä tutkimuksia. Tutkimukset liittyvät yleisimmin koettuihin sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioepäilyihin sekä esimerkiksi asuntokaupan kuntotarkastuksessa havaittujen epäkohtien tarkempiin selvityksiin.

Kuntotutkimus

 • Rakenteiden kuntotutkimus
 • Kosteusmittaukset
 • Kosteuskartoitukset
 • Rakenneavaukset ja -selvitykset
 • Näytteenotto

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Jani Kallio
  0400 883 308
  jani.kallio@rakteka.fi
 • Osoite:
 • Jokivarrentie 21
  05400 Jokela

Rakennusvalvonta Ari Laamanen

Helsinki

 • Sisäilmatutkimukset ja mikrobinäytteet
 • Kuntotutkimukset
 • Kosteusmittaukset ja -kartotukset (VTT-sertifikaatti)
 • Korjaustyön valvonta (FISE)

Kuntotutkimus

 • Sisäilmatutkimukset ja mikrobinäytteet
 • Kuntotutkimukset
 • Kosteusmittaukset ja -kartotukset (VTT-sertifikaatti)
 • Korjaustyön valvonta (FISE)
 • Asiantuntijalausunnot
 • HTT-tavarantarkastus

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Ari Laamanen
  p. 0400-502 771

Raksystems Insinööritoimisto Oy

Helsinki

 • Asbesti-ja haitta-aine kartoitukset
 • Kuntoarviot, -tutkimukset -tarkastukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Korjaushankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Kuntotutkimus

 • Asbesti-ja haitta-aine kartoitukset
 • Kuntoarviot, -tutkimukset -tarkastukset
 • Sisäilmatutkimukset
 • Korjaushankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Elina Saukko ja Jari Marttinen,
  p. 030 670 5500.

 • Sähköposti:
 • asiakaspalvelu@raksystems.fi
 • Osoite:
 • Vetotie 3A
  01610 Vantaa

Ramboll Finland Oy

Espoo

 • Kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu
 • Terve talo -koordinointi
 • Kiinteistökonsultointi
 • Puhtaudenhallinta P1

Kuntotutkimus

 • Kuntotutkimukset ja korjaussuunnittelu
 • Terve talo -koordinointi
 • Kiinteistökonsultointi
 • Puhtaudenhallinta P1

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Keijo Tolonen
  keijo.tolonen@ramboll.fi

 • Sähköposti:
 • etunimi.sukunimi@ramboll.fi
 • Osoite:
 • Espoo, pääkonttori
  Säterinkatu 6
  02601 Espoo

Sitowise Oy

Espoo

 • Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset
 • Sisäilmastotutkimukset ja -konsultointi
 • Kiinteistön kuntoarviot + PTS
 • 10-vuotistakuutarkastukset

Kuntotutkimus

 • Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset
 • Sisäilmastotutkimukset ja -konsultointi
 • Kiinteistön kuntoarviot + PTS
 • 10-vuotistakuutarkastukset
 • Tiivistyskorjausten laadunvarmistus
 • Pintakäsittelyn asiantuntijapalvelut
 • LVI-tutkimukset
 • Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset
 • Märkätilakartoitukset
 • Kuntotutkimukset (mm. julkisivut, yläpohjat, parvekkeet, pysäköintihallit ja pihakannet, betonirakenteet, märkätilat)
 • TDD- ja EDD- riskikartoitus

Suunnittelu

 • Rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu
 • Erityiskonsultointi mm. rakennusfysiikka-, pintakäsittely-, akustiikka-, palo- ja energia-asiantuntijatehtävät
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu
 • Sisustus- ja pihasuunnittelu

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Jimmy Sobott
  p. 044 427 9266

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Helsinki

 • Sisäilmaston kuntotutkimukset
 • Haitta-ainetutkimukset
 • Laadunvarmistuspalvelut
 • Korjaussuunnittelu

Kuntotutkimus

 • Sisäilmaston kuntotutkimukset
 • Haitta-ainetutkimukset
 • Laadunvarmistuspalvelut
 • Korjaussuunnittelu
 • Homevauriotutkimukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Ilkka Jerkku
  p. 0207393300

Sweco Talotekniikka Oy

Koko Suomi

 • Kuntoarviot ja -tutkimukset
 • Sisäilma- ja olosuhdeanalyysit
 • Mittauspalvelut
 • Asiantuntijapalvelut

Kuntotutkimus

 • Kuntoarviot ja -tutkimukset
 • Sisäilma- ja olosuhdeanalyysit
 • Mittauspalvelut
  • sisäilmastomittaukset
  • tiiveysmittaukset ja lämpökuvaukset
  • painesuhteet
 • Asiantuntijapalvelut
 • Korjaus- ja muutossuunnittelupalvelut
 • Rakennuttamis- ja laadunvarmistuspalvelut

Talotekniikan, kiinteistöjen ylläpidon ja energiatalouden kokonaisvaltaiset asiantuntijapalvelut.

Suunnittelu

 • LVIJ- ja sprinklerisuunnittelu
 • Sähkö-, valaistus-, AV-, tele- ja turvasuunnittelu
 • Rakennusautomaatiosuunnittelu
 • Energia-, elinkaari-, ja ympäristöpalvelut

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Ismo Marin
  p. 0405832748

  Jyri Renkola
  p. 0400 858 962
 • Sähköposti:
 • etumimi.sukunimi@sweco.fi

Vahanen-yhtiöt

Koko Suomi

 • Korjaustarveselvitykset ja kuntotutkimukset
 • Korjaussunnittelu, valvonta ja rakennuttaminen
 • Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- sekä muut laadunvarmistuspalvelut
 • Rakennusterveysasiantuntijalausunnot

Sisäilmatekniset, kosteusvaurioiden sekä rakennusfysikaalisesti vaativien ja poikkuksellisen vaativien rakenteiden korjaussuunnittelupalvelut

Kuntotutkimus

 • Korjaustarveselvitykset ja kuntotutkimukset
 • Korjaussunnittelu, valvonta ja rakennuttaminen
 • Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- sekä muut laadunvarmistuspalvelut
 • Rakennusterveysasiantuntijalausunnot
 • RF-suunnitelmatarkastukset, lausunnot ja mallinnukset

Suunnittelu

 • Korjaussunnittelu, valvonta ja rakennuttaminen
 • Korjaustarveselvitykset ja kuntotutkimukset
 • Rakennusterveysasiantuntijalausunnot
 • Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- sekä muut laadunvarmistuspalvelut
 • RF-suunnitelmatarkastukset, lausunnot ja mallinnukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Vahanen Rakennusfysiikka Oy

  Virpi Sandström
  tiimipäällikkö
  040 486 7790

  Jarmo Saarinen
  yksikönpäällikkö
  044 768 8269


 • Sähköposti:
 • etunimi.sukunimi@vahanen.com
 • Osoite:
 • https://vahanen.com/fi/

WSP Finland Oy

Oulu, Helsinki, Jyväskylä

 • Lämpökamerakuvaukset ja tiiveysmittaukset
 • Korjaussuunnittelu
 • Rakenteiden kuntoarviot- ja tutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Kuntotutkimus

 • Lämpökamerakuvaukset ja tiiveysmittaukset
 • Korjaussuunnittelu
 • Rakenteiden kuntoarviot- ja tutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Sisäilmatutkimukset

Analyysipalvelut

 • Mikrobianalyysit
 • Betoni-, asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Pölynkoostumusanalyysit, kuitulaskenta
 • VOC-analyysit
 • Maa-aineksen rakeisuudenmääritys

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Analyysipalvelut:
  Jenni Lehtinen
  Puh. 050 436 1878
  jenni.lehtinen@wsp.com

  Kuntotutkimus:
  Mika Matikka
  Puh. 020 786 4534
  mika.matikka@wsp.com