Mene Palveluhakemiston juureen tästä
Siirry tarkastelemaan Palveluhakemiston yrityksiä aakkosjärjestyksessä tästä

Analyysipalvelut

720 Degrees Oy

Helsinki

 • Analytiikka- ja viestintäratkaisu
 • Jatkuvat sisäympäristoanalyysit sisältäen sisäilman, lämpöviihtyvyyden ja melutason

Analyysipalvelut

 • Analytiikka- ja viestintäratkaisu
 • Jatkuvat sisäympäristoanalyysit sisältäen sisäilman, lämpöviihtyvyyden ja melutason

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • yhteyshenkilö: Rick Aller
  p. 0408227580
  rick(at)720.fi

 • Sähköposti:
 • rick(at)720.fi
 • Osoite:
 • GE Healthcare, Health Innovation Village
  Kuortaneenkatu 2, Helsinki

Kiwa Inspecta Kiwalab

Oulu, Vantaa

 • Asbesti
 • Betonin mikrorakenne
 • Haitta-aineet (PAH, PCB)
 • Kemian analyysit (mm. VOC)

Analyysipalvelut

 • Asbesti
 • Betonin mikrorakenne
 • Haitta-aineet (PAH, PCB)
 • Kemian analyysit (mm. VOC)
 • Kuidut ja pölyn koostumus
 • Mikrobit
 • Rakennusmateriaalit-, sisäilma-, ja pyyhintänäytteet ja opastus näytteen otossaja tulkinnassa

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270. Akkreditiointivaatimus EN ISO/IEC 17025, pätevyysrekisteri: www.finas.fi
Viranomaishyväksytyt asumisterveysmikrobiologian ja -kemian menetelmät.
Rekisteri: www.ruokavirasto.fi


YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • puh. 010521600
 • Sähköposti:
 • fi.asiakaspalvelu@kiwa.com
 • Osoite:
 • Sörnäistenkatu 2,
  00580 Helsinki

Labroc Oy

Oulu, Espoo, Tampere

 • Asbesti- ja mineraalikuituanalyysit
 • Finas akkreditoitu laboratorio T314
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit
 • Rakennusmateriaalien laatu- ja vaurioanalyysit

Labroc Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio
T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Analyysipalvelut

 • Asbesti- ja mineraalikuituanalyysit
 • Finas akkreditoitu laboratorio T314
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit
 • Rakennusmateriaalien laatu- ja vaurioanalyysit
 • Rakennusmateriaalien testaus
 • Sisäilman asbestianalyysit
 • Sisäilman hiukkasanalyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Tomi Tolppi
  p. +358 50 439 5079
  tomi.tolppi@labroc.fi
 • Sähköposti:
 • tomi.tolppi@labroc.fi
 • Osoite:
 • Metsänneidonkuja 6, 02130 Espo;
  Hatanpään Valtatie 34, 33100 Tampere
  Teknologiantie 11, 90590 Oulu

MetropoliLab Oy

Helsinki

 • Akkreditoidut, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Mikrobiologiset ja kemialliset sisäilma-analyysit
 • Rakennusmateriaalien mikrobiologiset ja kemialliset analyysit

Analyysipalvelut

 • Akkreditoidut, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Mikrobiologiset ja kemialliset sisäilma-analyysit
 • Rakennusmateriaalien mikrobiologiset ja kemialliset analyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Seija Kalso
  p. 010 3913 400

Mikrobioni Oy

Kuopio, Vantaa

 • Asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Kuituanalyysit
 • Mikrobianalyysit
 • VOC-analyysit

Laboratorio rakennusterveyden ammattilaisille.

Analyysipalvelut

 • Asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Kuituanalyysit
 • Mikrobianalyysit
 • VOC-analyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Teija Meklin
  p. 010 321 0680
 • Sähköposti:
 • laboratorio(at)mikrobioni.fi
 • Osoite:
 • Microkatu 1, T osa, 1. krs
  70210 Kuopio

  puh. 050 434 5271


  Teknobulevardi 7, Technopolis H-talo 1.krs
  01530 Vantaa
  puh. 050 4718115

Mikrofokus Oy

Helsinki

 • Asbestianalyysit
 • Pölyn koostumusanalyysit ja kuitulaskenta
 • Rikkivetyanalyysit
 • Epäpuhtauksien alkuaineanalyysit

Analyysipalvelut

 • Asbestianalyysit
 • Pölyn koostumusanalyysit ja kuitulaskenta
 • Rikkivetyanalyysit
 • Epäpuhtauksien alkuaineanalyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Otso Lehtinen
  p. 09-374 2010
 • Sähköposti:
 • mikrofokus@mikrofokus.fi
 • Osoite:
 • Viikinkaari 4
  00790 Helsinki

Mikrosem Oy

Helsinki

 • Asbestianalyysit
 • Mineraalikuituanalyysit (materiaali-, ilma- ja pölynäytteet)
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Tilan puhtausasteen määritys asbesti- ja mineraalivillakuitujen ym. pölyn suhteen

Analyysipalvelut

 • Asbestianalyysit
 • Mineraalikuituanalyysit (materiaali-, ilma- ja pölynäytteet)
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Tilan puhtausasteen määritys asbesti- ja mineraalivillakuitujen ym. pölyn suhteen
 • Hiukkasten/pölyn laatuanalyysit (ilma- ja pölynäytteet)
 • Haitta-aineanalyysit (rakennusmateriaalit)
 • Mikrobi- ja sisäilma-analyysit sekä sisäilmatutkimukset ja kartoitukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Puh. 09 7548 58
  GSM 040-5288454
 • Sähköposti:
 • mikrosem@kolumbus.fi
 • Osoite:
 • Pakilantie 89,
  00670 Helsinki

Suomen radonhallinta Oy

Koko Suomi

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset

Analyysipalvelut

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset
 • Keuhkosyöpäriskiarviomittaukset
 • Tietokonepohjaiset radontutkimukset osana sisäilmaongelmien ratkaisua

Korjauspalvelut

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset
 • Keuhkosyöpäriskiarviomittaukset
 • Tietokonepohjaiset radontutkimukset osana sisäilmaongelmien ratkaisua

Mittauslaitteet

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset
 • Keuhkosyöpäriskiarviomittaukset
 • Tietokonepohjaiset radontutkimukset osana sisäilmaongelmien ratkaisua

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Jarkko Ruokonen
  p. 050-3823591

  Asiakaspalvelu
  p. 010-3231000
 • Sähköposti:
 • asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy

Tampere

 • Finas akkreditoitu testauslaboratorio T315
 • Asbestianalyysit (rakennusmateriaali ja ilma)
 • Pölynkoostumusanalyysit ja mineraalikuitulaskenta
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit

Analyysipalvelut

 • Finas akkreditoitu testauslaboratorio T315
 • Asbestianalyysit (rakennusmateriaali ja ilma)
 • Pölynkoostumusanalyysit ja mineraalikuitulaskenta
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit
 • FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T315
 • Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Heli Knuutila
  p. 050 320 4458

  Suvi Rytövuori
  p. 050 351 3674
 • Sähköposti:
 • tampereen@asbestilaboratorio.fi
 • Osoite:
 • Kuokkamaantie 2
  33800 Tampere

Työterveyslaitos

 • FINAS akkreditoitu testauslaboratorio (T013, EN ISO/IEC 17025, pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta: www.finas.fi)
 • Ruokaviraston hyväksyntä asumisterveystutkimuksiin
 • Mikrobiologiset ja kemialliset analyysit, materiaaliemissioluokitukset
 • Asbesti-, pöly- ja kuituanalyysit

Analyysipalvelut

 • FINAS akkreditoitu testauslaboratorio (T013, EN ISO/IEC 17025, pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta: www.finas.fi)
 • Ruokaviraston hyväksyntä asumisterveystutkimuksiin
 • Mikrobiologiset ja kemialliset analyysit, materiaaliemissioluokitukset
 • Asbesti-, pöly- ja kuituanalyysit
 • Biomonitorointi ja vasta-ainemääritykset (home- ja punkki IgE)

YHTEYSTIEDOT

Vita Laboratoriot Oy

Helsinki

 • asbestianalyysi, pöly, Eviran hyväksymä menetelmä
 • asbestianalyysit, ilma, Eviran hyväksymä menetelmä
 • asbestianalyysit, materiaali
 • materiaali-, pinta- ja ilmanäytteistä tehtävät mikrobiologiset analyysit, Eviran hyväksymät menetelmät

Vita Laboratoriot Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T171, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Analyysipalvelut

 • asbestianalyysi, pöly, Eviran hyväksymä menetelmä
 • asbestianalyysit, ilma, Eviran hyväksymä menetelmä
 • asbestianalyysit, materiaali
 • materiaali-, pinta- ja ilmanäytteistä tehtävät mikrobiologiset analyysit, Eviran hyväksymät menetelmät

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Timo Varjoniemi
  Puh. 040-9220862
  timo.varjoniemi@vita.fi

  Minna Nykänen
  puh.040-759 9757
  minna.nykanen@vita.fi
 • Sähköposti:
 • minna.nykanen@vita.fi
 • Osoite:
 • Laivakatu 5 F
  00150 Helsinki

WSP Finland Oy

Oulu, Helsinki, Jyväskylä

 • Mikrobianalyysit
 • Betoni-, asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Pölynkoostumusanalyysit, kuitulaskenta
 • VOC-analyysit

Analyysipalvelut

 • Mikrobianalyysit
 • Betoni-, asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Pölynkoostumusanalyysit, kuitulaskenta
 • VOC-analyysit
 • Maa-aineksen rakeisuudenmääritys

Kuntotutkimus

 • Lämpökamerakuvaukset ja tiiveysmittaukset
 • Korjaussuunnittelu
 • Rakenteiden kuntoarviot- ja tutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Sisäilmatutkimukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Jenny Karjalainen
  p. 020 786 4775
 • Sähköposti:
 • jenny.karjalainen@wspgroup.fi

bestLab Oy

Vaasa

 • Akkreditoidut asbestianalyysit materiaali- ja pölynäytteistä
 • Akkreditoitu asbestianalyysi ilmanäytteestä, Eviran hyväksymä menetelmä
 • Akkreditoidut mikrobianalyysit materiaalinäytteistä, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Akkreditoidut PAH- ja PCB-analyysit rakennusmateriaaleista

bestLab Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä verkkosivuilta  www.bestlab.fi

Analyysipalvelut

 • Akkreditoidut asbestianalyysit materiaali- ja pölynäytteistä
 • Akkreditoitu asbestianalyysi ilmanäytteestä, Eviran hyväksymä menetelmä
 • Akkreditoidut mikrobianalyysit materiaalinäytteistä, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Akkreditoidut PAH- ja PCB-analyysit rakennusmateriaaleista
 • Mikrobianalyysit ilmanäytteistä, Anderseén-menetelmä
 • Mikrobianalyysi pintasivelynäytteestä
 • Mineraalikuitujen laskenta geeliteippi-menetelmällä
 • Rakennusmateriaalien Pb-pitoisuus, XRF-menetelmä

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Hannes Rahja
 • Sähköposti:
 • info@bestlab.fi
 • Osoite:
 • Myllärinkatu 19
  65100 Vaasa

  Vapaudentie 32-34
  60100 Seinäjoki

  Kaupintie 11
  00440 Helsinki