Sisäilmayhdistyksen ensimmäinen Hyvä sisäilma -suositus on julkaistu

Sisäilmayhdistyksen suositus ohjaa ilmanvaihtojärjestelmien huoltoon ja oikean toiminnan varmistaminseen sekä painesuhteiden nykyistä parempaan hallintaan. Kuntien sisäilmaverkoston työryhmä on laatinut julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön ohjeen ja perustelumuistion. Suositus ja ohje eivät koske asuntoja.

Lue lisää

15.8.2019
Datasense Oy

Palveluhakemiston päivitys

Datasense Oy

IoT - Sisäilmamittaus: Press-diff, VOC, RH%, T, CO2, Radon, Particle
Valvomo & hälytykset, pilvi-analytiikka, keinoäly sekä visualisointiapplikaatiotoimitukset
Työpalvelut: Kosteus, sisäilman laatu ja tarkat paine-eromittaukset kohteessa
IoT NB & LoraW – Paikannus ja rakennerasitus: GPS, strain-sensor for all metal constructions

YHTEYSTIEDOT

www.datasense.fi/indoor-air

Yhteyshenkilö:
Timo Maaranen
p. 040 517 0112

Sähköposti
timo.maaranen@datasense.fi

Osoite:
Joensuunkatu 7, IOT Center
24100 Salo

10.6.2019
Steripolar Oy

Palveluhakemiston päivitys

Steripolar Oy

LVI-laitteet

www.steripolar.fi

 • Ilmanpuhdistusta patentoidulla matalaenergiaplasmatekniikalla.
 • Novaerus laitetta käytetään tuhoamaan ilmavälitteisiä bakteereja, viruksia, itiöitä, homeita, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
 • Novaerus laite vähentää hajuja.
 • Terveydenhuolto, sekä muut kohteet, joissa ilmanlaatua halutaan parantaa.

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö: Erno Granroth
 • puh. 09 417 606 00
  gsm. 050 412 2280
 • Sähköposti: steripolar@steripolar.fi /erno.granroth@steripolar.fi
 • Osoite: Sinimäentie 8, 02630 Espoo 
 • PL 3 

www.steripolar.fi

20.5.2019
Karhupuiston Isännöinti Oy

Palveluhakemiston päivitys

Karhupuiston Isännöinti Oy

Kiinteistöjen hallinta ja isännöinti

 • Ammatti-isännöintiä
 • Kiinteistöjen hallinta ja isännöinti

Yhteystiedot

 • Yhteyshenkilö: puh. 09 425 777 00 
 • Sähköposti: toimisto@isannoitsija.org
 • Osoite: Porthaninkatu 10, 00530 Helsinki

www.isannoitsija.org

20.5.2019
Baumedi Oy

Palveluhakemiston päivitys

Baumedi Oy

Kuntotutkimus

 • Ilmanpuhdistimet
 • Radon-, otsoni- dioksiini- ja hiilidioksidimittaukset
 • Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset
 • Sisäilman kuitumittaukset ja asbestitukimukset
 • Sisäilman mikrobitutkimukset; DNA- ja viljelymenetelmät
 • VOC/VVOC -mittaukset

Yhteytietojen päivitys

 • Yhteyshenkilö:
 • Pekka Aittala 
  p. 040 770 5184
 • Sähköposti:
 • info@baumedi.fi
14.5.2019
Motiva Oy

Uusi kannattajajäsen

Motiva Oy

Sisäilma-alan koulutus ja neuvonta

 • Kiinteistöjen energiatehokkuus (neuvonta, koulutus,viestintä)
 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus (neuvonta, koulutus, viestintä)

Yhteystiedot

 • Yhteyshenkilö: Kirsi-Maaria Forssell
 • puh. 0400 464 787
 • Sähköposti: kirsi-maaria.forssell@motiva.fi
 • Osoite: Pohjoinen Rautatienkatu 25, 00100 Helsinki
 • PL 489, 00101 Helsinki 

www.motiva.fi

14.5.2019

Palveluhakemiston päivitys

Sitowise Oy

Yhteystiedot:

 • Yhteyshenkilö:
 • Jimmy Sobott
  p. 044 427 9266 

Kuntotutkimus

 • 10-vuotistakuutarkastukset
 • Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset
 • Kiinteistön kuntoarviot + PTS
 • Kuntotutkimukset (mm. julkisivut, yläpohjat, parvekkeet, pysäköintihallit ja pihakannet, betonirakenteet, märkätilat)
 • LVI-tutkimukset
 • Märkätilakartoitukset
 • Pintakäsittelyn asiantuntijapalvelut
 • Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset
 • Sisäilmastotutkimukset ja -konsultointi
 • TDD- ja EDD- riskikartoitus
 • Tiivistyskorjausten laadunvarmistus

Suunnittelu

 • Erityiskonsultointi mm. rakennusfysiikka-, pintakäsittely-, akustiikka-, palo- ja energia-asiantuntijatehtävät
 • Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu
 • Sisustus- ja pihasuunnittelu

 www.sitowise.com/fi

02.4.2019
bestLab Oy

Palveluhakemiston päivitys

bestLab Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä verkkosivuilta  www.bestlab.fi

Analyysipalvelut

 • Akkreditoidut asbestianalyysit materiaali- ja pölynäytteistä
 • Akkreditoitu asbestianalyysi ilmanäytteestä, Eviran hyväksymä menetelmä
 • Akkreditoidut mikrobianalyysit materiaalinäytteistä, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Akkreditoidut PAH- ja PCB-analyysit rakennusmateriaaleista
 • Mikrobianalyysit ilmanäytteistä, Anderseén-menetelmä
 • Mikrobianalyysi pintasivelynäytteestä
 • Mineraalikuitujen laskenta geeliteippi-menetelmällä
 • Rakennusmateriaalien Pb-pitoisuus, XRF-menetelmä

 www.bestlab.fi

28.2.2019
Vaisala Oyj

Palveluhakemiston päivitys

Vaisala Oyj

Mittauslaitteet

 • CO2, kosteus, lämpötila
 • Kannettavat mittauslaitteet
 • Taloautomaation mittauslaitteet
 • Rakennekosteuden mittauslaitteet

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Kati Vauhkonen, Silja Nevalainen, Eliel Kouvalainen
 • p. 09-8949 3000
 • Sähköposti:  myynti@vaisala.com
 • Osoite: Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa

www.vaisala.com

27.2.2019
Vaisala Oyj

Uusi kannattajajäsen

Vaisala Oyj

 • Yhteyshenkilö:
 • Kati Vauhkonen, Silja Nevalainen, Eliel Kouvalainen
 • p. 09-8949 3000
 • Sähköposti: myynti@vaisala.com
 • Osoite: Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa

www.vaisala.com

27.2.2019
Air0 Ltd

Uusi kannattajajäsen

Air0 Oy

 • Yhteyshenkilö:
 • Hanna Lilja
  p. 050 409 7680
 • Sähköposti: hanna.lilja@air0.fi
 • Osoite: Otakaari 5, 02150 Espoo

www.air0.fi

 

sisailmapeli