Sisäilmastoseminaari 15.3.2018

Järjestyksessä 33. sisäilmastoseminaari järjestetään torstaina 15.3.2018 Messukeskuksen kongressiaueella.

Kutsumme sisäilmateeman parissa työskenteleviä ammattilaisia esittelemään viimeisimmät tutkimustuloksensa sisäilmastoseminaarissa. Kirjoitusten otsikot ja lyhyet tiivistelmät (max 200 sanaa) pyydämme toimittamaan 21.11.2017 mennessä https://www.lyyti.in/sisem2018_abs. JÄTTÖAIKAA ON JATKETTU MA 27.11.2017 KLO 12 ASTI.

Esitelmien tulee perustua tuoreisiin tutkimustuloksiin. Kaupallisia esityksiä tai mielipidepuheenvuoroja ei hyväksytä. Aiheen sopivuus sisäilmastoseminaariin arvioidaan tiivistelmän perusteella. Esitystapa (suullinen/posteri/kirjallinen) arvioidaan valmiin paperin perusteella.
 
Esitelmäehdotukset jätetään ennalta mietittyjen teemojen alle. Teemoista vastaavat sisäilmastoseminaarin ohjausryhmän jäsenet, jotka arvioivat jätetyt esitelmäehdotukset ja vastaavat kunkin teeman sessioiden ohjelmasta. Voit jättää myös ehdotuksia, jotka eivät sovi näiden teemojen sisään. Ne käsitellään erikseen ja sovitetaan ohjelmaan mahdollisuuksien mukaan.
 
Sisäilmastoseminaari 2018 teemat:
• Käytännön ratkaisut sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja ennalta ehkäisyyn
• Toimintamallit ja prosessit hyvään sisäilmaan
• Mikrobit - rakennusmikrobiologinen tutkimus ja menetelmät
• Sisäilman kemialliset ja hiukkasmaiset altisteet - menetelmät ja mittaaminen
• Sisäilman laatu ja terveys - mikrobit, kemialliset altisteet, pienhiukkaset
• Ilmanvaihto ja lämpöolot
 
Sisäilmastoseminaari 2018 ohjausryhmä:
Anne Hyvärinen, Helena Järnström, Paavo Kero, Anne Korpi, Hannu Koskela, Risto Kosonen, Marjaana Lahtinen, Tero Marttila, Sami Niemi, Pertti Pasanen, Juha Pekkanen, Anna-Mari Pessi, Anna Saarinen, Heidi Salonen (pj.), Jorma Säteri, Marianna Tuomainen, Kirsi Villberg, Mika Vuolle

Seminaarin järjestävät:
Sisäilmayhdistys ry,
Aalto yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka,
SIY Sisäilmatieto Oy