Sisäilmayhdistys

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.

Yhdistyksessä on henkilö- ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu pääasiallisesti kannattajajäsenmaksuihin ja hankekohtaisiin toimeksiantoihin. Osa yhdistyksen julkaisemista tuotteista on maksullisia.

Sisäilmayhdistyksellä on merkittävä rooli rakennussuunnittelijoihin, huoltohenkilökuntaan ja käyttäjiin kohdistuneessa valistustyössä. Yhdistys on edesauttanut rakennusten mallityöselitysten tarkastusta sisäilmakysymysten osalta. Yhdistys on myös ollut mukana laatimassa Rakennustietosäätiölle RT- ja LVI-kortteja arkkitehti- ja LVI-suunnittelun pohjaksi hyvään, terveelliseen sisäilmastoon tähdäten.

Säädöksiin vaikuttamista ja alan tiedotustoimintaa

Merkittävin kotimainen aikaansaannos on vuonna 1995 julkaistu ”Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus” ja sen uusitut versiot: vuonna 2001 julkaistu ”Sisäilmastoluokitus 2000″ja vuonna 2008 julkaistu ”Sisäilmastoluokitus 2008″. Luokituksessa esitetään terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston tavoitearvot, toimenpideohjeet rakennustöiden suorittamiselle siten, että hyvä sisäilmasto saavutetaan, ja rakennusmateriaalien epäpuhtauksien päästöluokat. Sen tuloksena Rakennustietosäätiössä on käynnistetty  rakennusmateriaalien M1-luokitus.

Tiedotustoiminnan kulmakivi on   Sisäilmastoseminaari, josta on vuosien saatossa kasvanut alan tärkein koulutustapahtuma. Sisäilmastoseminaari kokoaa monipuolisesti yhteen osallistujia ja aiheita tekniikasta lääketieteeseen. Seminaariesitelmistä kootaan kirja, joka jaetaan kaikille osallistujille ja on erikseen tilattavissa seminaarin jälkeen.

Sisäilmapaja seminaareja on järjestetty vuodesta 2007. Sisäilmapaja seminaari on eri paikkakunnilla järjestettävä kaksi päiväinen suurtapahtuma. Osallistujia on 250-750 tiloista riippuen. Sisäilmapaja seminaarien sisältö on aina paikkakunnan omaa asiaa esiin nostava tapahtuma. Pajaseminaarit järjestetään aina marraskuun puolessa välissä.

Tiedotus- ja valistustoiminnan tehostamiseksi yhdistys julkaisee  Sisäilmauutiset-uutiskirjettä, joka ilmestyy n. 8 kertaa vuodessa.

Sisäilmayhdistys toimii aktiivisesti sisäilmastotutkimuksen edistämiseksi Suomessa. Yhdistyksen aloituksesta ja koordinoimana toteutettiin vuonna 1997 projekti, joka johti Tekesin Terve talo -teknologiaohjelmaan. Osana Terve talo -teknologiaohjelmaa TKK:n LVI-laboratorio laati Terveen talon toteutuksen kriteerit -oppaat, jotka antavat käytännön ohjeita Sisäilmastoluokituksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Sisäilmayhdistys on myös laatinut käyttäjien terveyttä koskevat kriteerit kiinteistöjen ja uudisrakennushankkeiden PromisE-ympäristöluokituksiin.

Vuonna 1996 ilmestyi opetushallituksen tuella laadittu Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka -oppikirja.

Yhteistyötahot

Valistustyön kannalta on tarkoituksenmukaista olla yhteydessä mahdollisimman moneen alalla toimivaan järjestöön. Sisäilmayhdistys onkin jatkuvassa yhteistyössä Sisäilmainfopiste toiminnan kautta Asumisterveysliitto AsTe ry, Allergia- Iho ja Astmaliitto ry, Säteilyturvakeskus STUK, VVS Föreningen rf, sekä Hengitysliitto ry kanssa. Näin yhdistyksen valistustyö tavoittaa laajat kansalaisryhmät. Sisäilmainfopiste työ tehdään hyvässä yhteistyössä messujärjestäjien kanssa messuilla eri puolilla maata. Sisäilmainfopiste järjestää valistavia/neuvovia luentoja messuvieraille, opastaa ja jakaa maksutonta opasmateriaalia tapahuman vieraille.

Sisäilmayhdistyksellä on perinteisesti hyvät yhteydet rakennusalan järjestöihin, kuten Suomen LVI-liittoon, Suomen Kiinteistöliittoon, Arkkitehtiliittoon sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliittoon. Sisäilmayhdistys on toiminut asiantuntijana myös valtionhallinnossa ministeriöiden sisäilmatoimenpiteissä, erityisesti mainittakoon ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistyksellä on myös hyvät kansainväliset yhteydet, joten kansainvälistä tietoa saadaan suomalaisen valistustyön pohjaksi. Sisäilmayhdistys toimii yhdyssiteenä alan kansainvälisen kattojärjestön ISIAQin (International Society of Indoor Air Quality and Climate) ja suomalaisen jäsenistön välillä.